bvvtn

DS iDesk Khoa Phòng

Đăng lúc: Thứ tư - 29/01/2020 21:39 - Người đăng bài viết: admin
DS iDesk Khoa Phòng

DS iDesk Khoa Phòng

DS iDesk Khoa Phòng
DANH SÁCH CÁC KHOA LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, HẬU CẦN
STT Khoa Phòng Khối Tên đăng nhập Tên đăng nhập (Điều dưỡng trưởng)
1 Dinh dưỡng Hậu cần dinhduong.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.dinhduong.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Kiểm soát nhiễm khuẩn ksnk.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.ksnk.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Dược khoaduoc.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.khoaduoc.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1  Khám Hệ nội khoakham.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.khoakham.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Hồi sức tích cực & chống độc hstccd.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.hstccd.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Nội tổng hợp noitonghop.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.noitonghop.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Nội tim mạch noitimmach.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.noitimmach.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
5 Lão khoalao.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.khoalao.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
6 Cấp cứu - can thiệp tim mạch cccttm.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.cccttm.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
7 Hồi sức cấp cứu nhi - sơ sinh hsccnss.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.hsccnss.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
8 Nhi tổng hợp nhitonghop.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.nhitonghop.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
9 Truyền nhiễm truyennhiem.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.truyennhiem.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
10 Y học cổ truyền yhct.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.yhct.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
11 Vật lý trị liệu - PHCN vltlphcn.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.vltlphcn.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
12 Cấp cứu Hệ ngoại khoacapcuu.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.khoacapcuu.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
13 Ngoại tổng hợp ngoaitonghop.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.ngoaitonghop.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
14 Chấn thương chỉnh hình ctch.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.ctch.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
15 Ngoại thần kinh ngoaithankinh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.ngoaithankinh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
16 Điều trị theo yêu cầu dttyc.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.dttyc.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
17 Phụ sản phusan.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.phusan.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
18 Răng hàm mặt rhm.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.rhm.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
19 Tai mũi họng tmh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.tmh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
20 Mắt khoamat.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.khoamat.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
21 Ung bướu ungbuou.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.ungbuou.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
22 Phẫu thuật gây mê hồi sức ptgmhs.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.ptgmhs.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Xét nghiệm Cận lâm sàng xetnghiem.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.xetnghiem.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Nội soi noisoi.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.noisoi.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Chẩn đoán hình ảnh cdha.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.cdha.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Thăm dò chức năng tdcn.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.tdcn.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
5 Giải phẫu bệnh gpb.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.gpb.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn

BAN GIÁM ĐỐC - CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
STT TÊN KHOA / PHÒNG Tên đăng nhập
1 Lãnh đạo BV BS Nguyễn Đại Phong - Giám đốc  phongnd.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 BS Y Liu Arul - Phó GĐ ybliu.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 BS Võ Minh Thành - Phó GĐ thanhvm.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 BS Lê Ka Thủy - Phó GĐ thuylk.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 PHÒNG CHỨC NĂNG Kế hoạch Tổng hợp khth.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Tổ chức Cán bộ tccb.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Tài chính Kế toán tckt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Điều dưỡng dieuduong.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
5 Hành chính Quản trị hcqt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
6 Vật tư thiết bị y tế vttbyt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
7 Công nghệ thông tin cntt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
8 Quản lý chất lượng qlcl.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
9 Công tác xã hội ctxh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn

 CÁC BỘ PHẬN CHUYÊN VIÊN PHÒNG CHỨC NĂNG
STT TÊN KHOA / PHÒNG Tên đăng nhập
I PHÒNG CHỨC NĂNG Kế hoạch Tổng hợp khth.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Phó phòng KHTH ppkhth.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Bộ phận thống kê bptk.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Bộ phận chỉ đạo tuyến, đào tạo bpcdtdt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Bộ phận chuyển viện bpcv.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
5 Bộ phận Kiểm tra HSBA bpkthsba.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
6 Bộ phận tiếp nhận văn bản bptnvb.khth.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
II Tổ chức Cán bộ tccb.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Phó Phòng TCCB pptccb.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Bộ phận thống kê báo cáo bptkbc.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Bộ phận chế độ chính sách -BHXH bpcdcsbhxh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Bộ phận tiếp nhận văn bản bptnvb.tccb.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
III Tài chính Kế toán tckt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Phó Phòng TCKT 1 pptckt1.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Phó Phòng TCKT 2 pptckt2.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Bộ phận  Kế toán BHYT bpktbhyt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Bộ phận Kế toán Thanh Toán bpkttt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
5 Bộ phận kế toán tổng hợp bpktth.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
6 Bộ phận kế toán Dược bpktd.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
7 Bộ phận Kế toán Tài sản bpktts.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
IV Điều dưỡng dieuduong.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Phó Phòng Điều dưỡng ppdd.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
V Hành chính Quản trị hcqt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Phó phòng HCQT pphcqt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Tổ Điện td.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Tổ Nước tn.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Tổ cơ khí tck.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
5 Tổ bảo vệ tbv.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
6 Tổ xây dựng txd.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
7 Đội xe dx.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
8 Tổ vệ sinh ngoại cảnh tvsnc.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
VI Quản lý chất lượng qlcl.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Bộ phận tiếp nhận văn bản bptnvb.qlcl.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
VII Công tác xã hội ctxh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1   Bộ phận tiếp nhận văn bản bptnvb.ctxh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn

Tác giả bài viết: Phòng CNTT
Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Tin mới

BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN, Địa chỉ: 184 Trần Quý Cáp- Phường Tự An- TP Buôn Ma Thuột- tỉnh Đắk Lắk, Điện thoại nóng: 0262. 3919009 - 0262. 3852654
Điện thoại phòng KHTH
CÁC VẤN ĐỀ CỦA LIỆU PHÁP OXY TRONG CHĂM SÓC CẤP TÍNH
Thông báo gửi Báo cáo ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài NCKH cấp cơ sở I- năm 2019
KỸ THUẬT CHỤP UIV
Tăng cường sức đề kháng cơ thể
HUYẾT TẮC STENT – NỖI ÁM ẢNH CỦA BÁC SĨ CAN THIỆP TIM MẠCH
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI
Một cái nhìn bao quát về 2019-nCoV
CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG VÀ TIÊN ĐOÁN TRONG UNG THƯ VÚ DI CĂN
Bệnh viện Vùng Tây Nguyên tiếp nhân bệnh nhân vào viện với lý do khó thở, kèm ho khạc đờm trắng, kèm tiền sử hút thuốc lá.
PHÒNG TRÁNH nCoV- KHÔNG LƠ LÀ VỚI CÚM
HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO CHỦNG VIRUS CORONA MỚI (nCoV)
Xử lý lâm sàng nhiễm trùng hô hấp cấp tính nặng ở bệnh nhân nghi ngờ nhiễm chủng mới virus Corona (2019-nCoV)
Phương pháp điều trị mới “Tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch cho người bệnh bị đột quỵ não cấp”
Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên thông báo là cơ sở trên địa bàn có khả năng thu dung và điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút CORONA (nCoV)
BIẾN CHỨNG TRONG GÂY TÊ VÙNG – GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO TRONG GÂY TÊ VÙNG
DS iDesk Khoa Phòng
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HÔ HẤP CHO BỆNH NHÂN COPD
Thư khen cuối năm của bệnh nhân
HEN PHẾ QUẢN VÀ BỆNH TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN
Y HỌC CHỨNG CỨ VÀ XU HƯỚNG HIỆN ĐẠI TRONG XỬ TRÍ U XƠ CƠ TỬ CUNG

Bạn quan tâm gì về BV?

Chuyên môn

Dịch vụ y tế

Ứng dụng kỹ thuật KH

Các vấn đề trên

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 34
  • Khách viếng thăm: 32
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 7641
  • Tháng hiện tại: 235433
  • Tổng lượt truy cập: 8528304
Cổng dịch vụ công quốc gia
Từ điển RHM
Sở Y Tế Đắk Lắk
Bộ y tế
Cục phòng chống HIV/ADIS
Bệnh viện Việt Đức
Cục quản lý dược
Cục khám chữa bệnh
Về đầu trang