bvvtn

DS iDesk Khoa Phòng

Đăng lúc: Thứ năm - 30/01/2020 09:39 - Người đăng bài viết: admin
DS iDesk Khoa Phòng

DS iDesk Khoa Phòng

DS iDesk Khoa Phòng
DANH SÁCH CÁC KHOA LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, HẬU CẦN
STT Khoa Phòng Khối Tên đăng nhập Tên đăng nhập (Điều dưỡng trưởng)
1 Dinh dưỡng Hậu cần dinhduong.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.dinhduong.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Kiểm soát nhiễm khuẩn ksnk.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.ksnk.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Dược khoaduoc.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.khoaduoc.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1  Khám Hệ nội khoakham.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.khoakham.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Hồi sức tích cực & chống độc hstccd.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.hstccd.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Nội tổng hợp noitonghop.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.noitonghop.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Nội tim mạch noitimmach.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.noitimmach.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
5 Lão khoalao.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.khoalao.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
6 Cấp cứu - can thiệp tim mạch cccttm.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.cccttm.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
7 Hồi sức cấp cứu nhi - sơ sinh hsccnss.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.hsccnss.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
8 Nhi tổng hợp nhitonghop.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.nhitonghop.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
9 Truyền nhiễm truyennhiem.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.truyennhiem.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
10 Y học cổ truyền yhct.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.yhct.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
11 Vật lý trị liệu - PHCN vltlphcn.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.vltlphcn.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
12 Cấp cứu Hệ ngoại khoacapcuu.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.khoacapcuu.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
13 Ngoại tổng hợp ngoaitonghop.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.ngoaitonghop.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
14 Chấn thương chỉnh hình ctch.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.ctch.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
15 Ngoại thần kinh ngoaithankinh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.ngoaithankinh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
16 Điều trị theo yêu cầu dttyc.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.dttyc.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
17 Phụ sản phusan.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.phusan.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
18 Răng hàm mặt rhm.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.rhm.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
19 Tai mũi họng tmh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.tmh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
20 Mắt khoamat.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.khoamat.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
21 Ung bướu ungbuou.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.ungbuou.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
22 Phẫu thuật gây mê hồi sức ptgmhs.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.ptgmhs.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Xét nghiệm Cận lâm sàng xetnghiem.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.xetnghiem.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Nội soi noisoi.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.noisoi.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Chẩn đoán hình ảnh cdha.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.cdha.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Thăm dò chức năng tdcn.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.tdcn.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
5 Giải phẫu bệnh gpb.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.gpb.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn

BAN GIÁM ĐỐC - CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
STT TÊN KHOA / PHÒNG Tên đăng nhập
1 Lãnh đạo BV BS Nguyễn Đại Phong - Giám đốc  phongnd.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 BS Y Liu Arul - Phó GĐ ybliu.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 BS Võ Minh Thành - Phó GĐ thanhvm.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 BS Lê Ka Thủy - Phó GĐ thuylk.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 PHÒNG CHỨC NĂNG Kế hoạch Tổng hợp khth.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Tổ chức Cán bộ tccb.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Tài chính Kế toán tckt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Điều dưỡng dieuduong.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
5 Hành chính Quản trị hcqt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
6 Vật tư thiết bị y tế vttbyt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
7 Công nghệ thông tin cntt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
8 Quản lý chất lượng qlcl.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
9 Công tác xã hội ctxh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn

 CÁC BỘ PHẬN CHUYÊN VIÊN PHÒNG CHỨC NĂNG
STT TÊN KHOA / PHÒNG Tên đăng nhập
I PHÒNG CHỨC NĂNG Kế hoạch Tổng hợp khth.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Phó phòng KHTH ppkhth.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Bộ phận thống kê bptk.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Bộ phận chỉ đạo tuyến, đào tạo bpcdtdt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Bộ phận chuyển viện bpcv.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
5 Bộ phận Kiểm tra HSBA bpkthsba.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
6 Bộ phận tiếp nhận văn bản bptnvb.khth.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
II Tổ chức Cán bộ tccb.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Phó Phòng TCCB pptccb.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Bộ phận thống kê báo cáo bptkbc.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Bộ phận chế độ chính sách -BHXH bpcdcsbhxh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Bộ phận tiếp nhận văn bản bptnvb.tccb.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
III Tài chính Kế toán tckt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Phó Phòng TCKT 1 pptckt1.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Phó Phòng TCKT 2 pptckt2.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Bộ phận  Kế toán BHYT bpktbhyt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Bộ phận Kế toán Thanh Toán bpkttt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
5 Bộ phận kế toán tổng hợp bpktth.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
6 Bộ phận kế toán Dược bpktd.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
7 Bộ phận Kế toán Tài sản bpktts.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
IV Điều dưỡng dieuduong.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Phó Phòng Điều dưỡng ppdd.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
V Hành chính Quản trị hcqt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Phó phòng HCQT pphcqt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Tổ Điện td.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Tổ Nước tn.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Tổ cơ khí tck.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
5 Tổ bảo vệ tbv.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
6 Tổ xây dựng txd.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
7 Đội xe dx.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
8 Tổ vệ sinh ngoại cảnh tvsnc.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
VI Quản lý chất lượng qlcl.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Bộ phận tiếp nhận văn bản bptnvb.qlcl.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
VII Công tác xã hội ctxh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1   Bộ phận tiếp nhận văn bản bptnvb.ctxh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn

Tác giả bài viết: Phòng CNTT
Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Tin mới

BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN, Địa chỉ: 184 Trần Quý Cáp- Phường Tự An- TP Buôn Ma Thuột- tỉnh Đắk Lắk, Điện thoại nóng: 0262. 3919009 - 0262. 3852654
Điện thoại phòng KHTH
Y HỌC CỔ TRUYỀN TRONG CÔNG TÁC PHÒNG VÀ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO SAR-Cov-2 GÂY RA
Phẫu thuật thành công vỡ thân đốt sống bằng phương pháp bắt vít qua da
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19)
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP PHẪU ĐIỀU TEO TÁ TRÀNG BẨM SINH BẰNG PHƯƠNG NỐI TÁ- TÁ TRÀNG KIỂU KIM CƯƠNG ĐẢO NGƯỢC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN
THỦ THUẬT HUY ĐỘNG PHẾ NANG TRONG GÂY MÊ HỒI SỨC
HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM PHƯƠNG THUỐC ĐIỀU TRỊ COVID-19
NHỮNG CẤP CỨU DO DỊ VẬT THƯỜNG GẶP TRONG TAI MŨI HỌNG
Da kề da, khoản khắc thiêng liêng tình mẫu tử
BỆNH LIỆT CHU KỲ (Periodic paralysis)
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC KHỚP GỐI
NHỊP NHANH THẤT NHẠY CẢM VERAPAMIL
Tai nạn lao động do máy xay
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Các nguyên tắc xử trí phẫu thuật và kháng khuẩn trong nhiễm trùng hàm mặt
LỜI CẢNH BÁO DÙNG ĐIỆN THOẠI KHI ĐANG SẠC PIN NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP TAI NẠN XẢY RA TẠI BV ĐK VÙNG TÂY NGUYÊN
ẢNH HƯỞNG CỦA SUY YẾU LÊN CÁC BIẾN CỐ SAU XUẤT VIỆN 30 NGÀY Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI NHẬP KHOA NỘI TIM MẠCH VÌ SUY TIM CẤP
BƯỚU GIÁP ĐƠN THUẦN
BỆNH VIÊM THANH QUẢN CẤP TÍNH
“NGỌC BÌNH PHONG” – BÀI THUỐC QUÝ GIÚP TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, TĂNG CƯỜNG CHỨC NĂNG MIỄN DỊCH CỦA CƠ THỂ
MỘT VÀI CẬP NHẬT VỀ SARS-CoV-2

Bạn quan tâm gì về BV?

Chuyên môn

Dịch vụ y tế

Ứng dụng kỹ thuật KH

Các vấn đề trên

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 116
  • Khách viếng thăm: 33
  • Máy chủ tìm kiếm: 83
  • Hôm nay: 1464
  • Tháng hiện tại: 58131
  • Tổng lượt truy cập: 9006765
Cổng dịch vụ công quốc gia
Từ điển RHM
Sở Y Tế Đắk Lắk
Bộ y tế
Cục phòng chống HIV/ADIS
Bệnh viện Việt Đức
Cục quản lý dược
Cục khám chữa bệnh
Về đầu trang