bvvtn

DS iDesk Khoa Phòng

Đăng lúc: Thứ tư - 29/01/2020 21:39 - Người đăng bài viết: admin
DS iDesk Khoa Phòng

DS iDesk Khoa Phòng

DS iDesk Khoa Phòng
DANH SÁCH CÁC KHOA LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, HẬU CẦN
STT Khoa Phòng Khối Tên đăng nhập Tên đăng nhập (Điều dưỡng trưởng)
1 Dinh dưỡng Hậu cần dinhduong.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.dinhduong.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Kiểm soát nhiễm khuẩn ksnk.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.ksnk.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Dược khoaduoc.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.khoaduoc.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1  Khám Hệ nội khoakham.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.khoakham.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Hồi sức tích cực & chống độc hstccd.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.hstccd.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Nội tổng hợp noitonghop.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.noitonghop.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Nội tim mạch noitimmach.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.noitimmach.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
5 Lão khoalao.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.khoalao.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
6 Cấp cứu - can thiệp tim mạch cccttm.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.cccttm.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
7 Hồi sức cấp cứu nhi - sơ sinh hsccnss.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.hsccnss.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
8 Nhi tổng hợp nhitonghop.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.nhitonghop.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
9 Truyền nhiễm truyennhiem.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.truyennhiem.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
10 Y học cổ truyền yhct.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.yhct.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
11 Vật lý trị liệu - PHCN vltlphcn.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.vltlphcn.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
12 Cấp cứu Hệ ngoại khoacapcuu.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.khoacapcuu.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
13 Ngoại tổng hợp ngoaitonghop.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.ngoaitonghop.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
14 Chấn thương chỉnh hình ctch.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.ctch.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
15 Ngoại thần kinh ngoaithankinh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.ngoaithankinh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
16 Điều trị theo yêu cầu dttyc.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.dttyc.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
17 Phụ sản phusan.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.phusan.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
18 Răng hàm mặt rhm.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.rhm.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
19 Tai mũi họng tmh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.tmh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
20 Mắt khoamat.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.khoamat.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
21 Ung bướu ungbuou.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.ungbuou.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
22 Phẫu thuật gây mê hồi sức ptgmhs.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.ptgmhs.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Xét nghiệm Cận lâm sàng xetnghiem.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.xetnghiem.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Nội soi noisoi.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.noisoi.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Chẩn đoán hình ảnh cdha.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.cdha.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Thăm dò chức năng tdcn.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.tdcn.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
5 Giải phẫu bệnh gpb.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.gpb.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn

BAN GIÁM ĐỐC - CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
STT TÊN KHOA / PHÒNG Tên đăng nhập
1 Lãnh đạo BV BS Nguyễn Đại Phong - Giám đốc  phongnd.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 BS Y Liu Arul - Phó GĐ ybliu.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 BS Võ Minh Thành - Phó GĐ thanhvm.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 BS Lê Ka Thủy - Phó GĐ thuylk.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 PHÒNG CHỨC NĂNG Kế hoạch Tổng hợp khth.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Tổ chức Cán bộ tccb.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Tài chính Kế toán tckt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Điều dưỡng dieuduong.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
5 Hành chính Quản trị hcqt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
6 Vật tư thiết bị y tế vttbyt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
7 Công nghệ thông tin cntt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
8 Quản lý chất lượng qlcl.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
9 Công tác xã hội ctxh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn

 CÁC BỘ PHẬN CHUYÊN VIÊN PHÒNG CHỨC NĂNG
STT TÊN KHOA / PHÒNG Tên đăng nhập
I PHÒNG CHỨC NĂNG Kế hoạch Tổng hợp khth.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Phó phòng KHTH ppkhth.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Bộ phận thống kê bptk.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Bộ phận chỉ đạo tuyến, đào tạo bpcdtdt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Bộ phận chuyển viện bpcv.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
5 Bộ phận Kiểm tra HSBA bpkthsba.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
6 Bộ phận tiếp nhận văn bản bptnvb.khth.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
II Tổ chức Cán bộ tccb.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Phó Phòng TCCB pptccb.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Bộ phận thống kê báo cáo bptkbc.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Bộ phận chế độ chính sách -BHXH bpcdcsbhxh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Bộ phận tiếp nhận văn bản bptnvb.tccb.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
III Tài chính Kế toán tckt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Phó Phòng TCKT 1 pptckt1.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Phó Phòng TCKT 2 pptckt2.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Bộ phận  Kế toán BHYT bpktbhyt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Bộ phận Kế toán Thanh Toán bpkttt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
5 Bộ phận kế toán tổng hợp bpktth.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
6 Bộ phận kế toán Dược bpktd.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
7 Bộ phận Kế toán Tài sản bpktts.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
IV Điều dưỡng dieuduong.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Phó Phòng Điều dưỡng ppdd.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
V Hành chính Quản trị hcqt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Phó phòng HCQT pphcqt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Tổ Điện td.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Tổ Nước tn.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Tổ cơ khí tck.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
5 Tổ bảo vệ tbv.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
6 Tổ xây dựng txd.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
7 Đội xe dx.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
8 Tổ vệ sinh ngoại cảnh tvsnc.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
VI Quản lý chất lượng qlcl.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Bộ phận tiếp nhận văn bản bptnvb.qlcl.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
VII Công tác xã hội ctxh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1   Bộ phận tiếp nhận văn bản bptnvb.ctxh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
VIII   Công đoàn bệnh viện congdoan.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn

Tác giả bài viết: Phòng CNTT
Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Tin mới

Số ĐT đặt lịch khám bệnh
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN, Địa chỉ: 184 Trần Quý Cáp- Phường Tự An- TP Buôn Ma Thuột- tỉnh Đắk Lắk, Điện thoại nóng: 0262. 3919009 - 0262. 3852654
Điện thoại phòng KHTH
BRUCELLOSIS Ở NGƯỜI
KHÂU NỐI THÀNH CÔNG NGÓN TAY ĐỨT GẦN LÌA CHO BỆNH NHI 1 TUỔI
CẤP CỨU TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN THỰC HIỆN TỐT “THÔNG ĐIỆP 5K”
TRUYỀN MÁU HOÀN HỒI BẰNG MÁY CELLSAVER
Thông báo mời thầu: Gói thầu VTYT hóa chất xết nghiệm DA: VTYT Hóa chất sinh phẩm năm 2020
CHƯƠNG TRÌNH “PHẪU THUẬT NỤ CƯỜI” MIỄN PHÍ CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
KHÁM SÀNG LỌC, PHẪU THUẬT BỆNH ĐỤC THỦY TINH THỂ MIỄN PHÍ
NANG GIÁP MÓNG
VẸO CỔ BẨM SINH PHÁT HIỆN VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH
Thông báo mời thầu: Gói thầu VTYT vi sinh, ký sinh trùng (Đấu thầu lại) DA: mua sắm VTYT , hóa chất, sinh phẩm năm 2020
CẤP CỨU VÀ PHÒNG NGỪA ĐỘT QUỴ NÃO
TÁC DỤNG BẤT LỢI CỦA NACL 0,9%
GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG GIẢM ĐAU SAU MỔ: CÓ CÒN LÀ TIÊU CHUẨN VÀNG NỮA KHÔNG?
Thông báo mời thầu gói thầu : Thuốc Generic DA: Thuộc DM đấu thầu cấp cơ sở năm 2020
Thông báo mời thầu gói thầu: Mua biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị -DA: thuộc DM thuóc cấp cơ sở năm 2020
Bộ Y tế: Thông điệp 5K - "Lá chắn thép" trong phòng chống đại dịch COVID-19
Cúm mùa và kế hoạch giám sát trọng điểm COVID-19 tại Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên
Thông báo mời thâu: Gói thầu Vật tư thiêu hao, hóa chất thận nhân tạo
DÒ LUÂN NHĨ

Bạn quan tâm gì về BV?

Chuyên môn

Dịch vụ y tế

Ứng dụng kỹ thuật KH

Các vấn đề trên

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 24
  • Khách viếng thăm: 21
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 9418
  • Tháng hiện tại: 279922
  • Tổng lượt truy cập: 12044422
Cổng dịch vụ công quốc gia
Từ điển RHM
Sở Y Tế Đắk Lắk
Bộ y tế
Cục phòng chống HIV/ADIS
Bệnh viện Việt Đức
Cục quản lý dược
Cục khám chữa bệnh
Về đầu trang