bvvtn

DS iDesk Khoa Phòng

Đăng lúc: Thứ năm - 30/01/2020 09:39 - Người đăng bài viết: admin
DS iDesk Khoa Phòng

DS iDesk Khoa Phòng

DS iDesk Khoa Phòng
DANH SÁCH CÁC KHOA LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, HẬU CẦN
STT Khoa Phòng Khối Tên đăng nhập Tên đăng nhập (Điều dưỡng trưởng)
1 Dinh dưỡng Hậu cần dinhduong.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.dinhduong.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Kiểm soát nhiễm khuẩn ksnk.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.ksnk.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Dược khoaduoc.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.khoaduoc.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1  Khám Hệ nội khoakham.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.khoakham.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Hồi sức tích cực & chống độc hstccd.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.hstccd.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Nội tổng hợp noitonghop.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.noitonghop.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Nội tim mạch noitimmach.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.noitimmach.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
5 Lão khoalao.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.khoalao.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
6 Cấp cứu - can thiệp tim mạch cccttm.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.cccttm.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
7 Hồi sức cấp cứu nhi - sơ sinh hsccnss.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.hsccnss.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
8 Nhi tổng hợp nhitonghop.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.nhitonghop.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
9 Truyền nhiễm truyennhiem.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.truyennhiem.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
10 Y học cổ truyền yhct.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.yhct.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
11 Vật lý trị liệu - PHCN vltlphcn.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.vltlphcn.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
12 Cấp cứu Hệ ngoại khoacapcuu.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.khoacapcuu.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
13 Ngoại tổng hợp ngoaitonghop.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.ngoaitonghop.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
14 Chấn thương chỉnh hình ctch.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.ctch.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
15 Ngoại thần kinh ngoaithankinh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.ngoaithankinh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
16 Điều trị theo yêu cầu dttyc.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.dttyc.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
17 Phụ sản phusan.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.phusan.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
18 Răng hàm mặt rhm.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.rhm.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
19 Tai mũi họng tmh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.tmh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
20 Mắt khoamat.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.khoamat.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
21 Ung bướu ungbuou.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.ungbuou.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
22 Phẫu thuật gây mê hồi sức ptgmhs.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.ptgmhs.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Xét nghiệm Cận lâm sàng xetnghiem.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.xetnghiem.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Nội soi noisoi.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.noisoi.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Chẩn đoán hình ảnh cdha.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.cdha.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Thăm dò chức năng tdcn.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.tdcn.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
5 Giải phẫu bệnh gpb.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.gpb.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn

BAN GIÁM ĐỐC - CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
STT TÊN KHOA / PHÒNG Tên đăng nhập
1 Lãnh đạo BV BS Nguyễn Đại Phong - Giám đốc  phongnd.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 BS Y Liu Arul - Phó GĐ ybliu.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 BS Võ Minh Thành - Phó GĐ thanhvm.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 BS Lê Ka Thủy - Phó GĐ thuylk.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 PHÒNG CHỨC NĂNG Kế hoạch Tổng hợp khth.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Tổ chức Cán bộ tccb.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Tài chính Kế toán tckt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Điều dưỡng dieuduong.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
5 Hành chính Quản trị hcqt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
6 Vật tư thiết bị y tế vttbyt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
7 Công nghệ thông tin cntt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
8 Quản lý chất lượng qlcl.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
9 Công tác xã hội ctxh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn

 CÁC BỘ PHẬN CHUYÊN VIÊN PHÒNG CHỨC NĂNG
STT TÊN KHOA / PHÒNG Tên đăng nhập
I PHÒNG CHỨC NĂNG Kế hoạch Tổng hợp khth.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Phó phòng KHTH ppkhth.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Bộ phận thống kê bptk.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Bộ phận chỉ đạo tuyến, đào tạo bpcdtdt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Bộ phận chuyển viện bpcv.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
5 Bộ phận Kiểm tra HSBA bpkthsba.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
6 Bộ phận tiếp nhận văn bản bptnvb.khth.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
II Tổ chức Cán bộ tccb.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Phó Phòng TCCB pptccb.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Bộ phận thống kê báo cáo bptkbc.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Bộ phận chế độ chính sách -BHXH bpcdcsbhxh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Bộ phận tiếp nhận văn bản bptnvb.tccb.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
III Tài chính Kế toán tckt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Phó Phòng TCKT 1 pptckt1.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Phó Phòng TCKT 2 pptckt2.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Bộ phận  Kế toán BHYT bpktbhyt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Bộ phận Kế toán Thanh Toán bpkttt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
5 Bộ phận kế toán tổng hợp bpktth.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
6 Bộ phận kế toán Dược bpktd.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
7 Bộ phận Kế toán Tài sản bpktts.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
IV Điều dưỡng dieuduong.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Phó Phòng Điều dưỡng ppdd.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
V Hành chính Quản trị hcqt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Phó phòng HCQT pphcqt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Tổ Điện td.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Tổ Nước tn.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Tổ cơ khí tck.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
5 Tổ bảo vệ tbv.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
6 Tổ xây dựng txd.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
7 Đội xe dx.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
8 Tổ vệ sinh ngoại cảnh tvsnc.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
VI Quản lý chất lượng qlcl.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Bộ phận tiếp nhận văn bản bptnvb.qlcl.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
VII Công tác xã hội ctxh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1   Bộ phận tiếp nhận văn bản bptnvb.ctxh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
VIII   Công đoàn bệnh viện congdoan.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn

Tác giả bài viết: Phòng CNTT
Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Số ĐT đặt lịch khám bệnh
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN, Địa chỉ: 184 Trần Quý Cáp- Phường Tự An- TP Buôn Ma Thuột- tỉnh Đắk Lắk, Điện thoại nóng: 0262. 3919009 - 0262. 3852654
Điện thoại phòng KHTH
Phục hồi chức năng sau mổ tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
CẬP NHẬT MỚI BẢO VỆ THẦN KINH KHI SỬ DỤNG MAGNESIUM SULFATE TRONG THAI KỲ
KẾT NỐI YÊU THƯƠNG - PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 - KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ TRẠNG THÁI ĐỘNG KINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG CHO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN MỚI
VIÊM HỌNG CẤP TÍNH
ĐIỀU TRỊ LIỆT MẶT NGOẠI BIÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP Y HỌC CỔ TRUYỀN
GÂY MÊ HỒI SỨC TRONG PHẪU THUẬT NIỆU KHOA
TRẠNG THÁI ĐỘNG KINH
Bạch hầu: Tiêm chủng là biện pháp phòng bệnh chủ động, hiệu quả
Chín đối tượng dễ bị COVID -19 tấn công
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI CHUNG TAY HỖ TRỢ TUYẾN ĐẦU PHÒNG CHỐNG COVID-19
CẤP CỨU PHÙ PHỔI CẤP HUYẾT ĐỘNG
MỘT SỐ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG BỆNH COVID-19
Chấn thương sọ não nặng do tai nạn lao động.
Thông báo mời thầu : Gói thầu Vật tư y tế, vi sinh, ký sinh trùng (đợt 2)
Thông báo số điện thoại đặt lịch khám bệnh
BẠCH HẦU VÀ THAI KỲ!!!

Bạn quan tâm gì về BV?

Chuyên môn

Dịch vụ y tế

Ứng dụng kỹ thuật KH

Các vấn đề trên

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 19
  • Khách viếng thăm: 18
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 7844
  • Tháng hiện tại: 245344
  • Tổng lượt truy cập: 10929588
Cổng dịch vụ công quốc gia
Từ điển RHM
Sở Y Tế Đắk Lắk
Bộ y tế
Cục phòng chống HIV/ADIS
Bệnh viện Việt Đức
Cục quản lý dược
Cục khám chữa bệnh
Về đầu trang