bvvtn

DS iDesk Khoa Phòng

Đăng lúc: Thứ năm - 30/01/2020 09:39 - Người đăng bài viết: admin
DS iDesk Khoa Phòng

DS iDesk Khoa Phòng

DS iDesk Khoa Phòng
DANH SÁCH CÁC KHOA LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, HẬU CẦN
STT Khoa Phòng Khối Tên đăng nhập Tên đăng nhập (Điều dưỡng trưởng)
1 Dinh dưỡng Hậu cần dinhduong.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.dinhduong.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Kiểm soát nhiễm khuẩn ksnk.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.ksnk.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Dược khoaduoc.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.khoaduoc.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1  Khám Hệ nội khoakham.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.khoakham.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Hồi sức tích cực & chống độc hstccd.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.hstccd.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Nội tổng hợp noitonghop.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.noitonghop.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Nội tim mạch noitimmach.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.noitimmach.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
5 Lão khoalao.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.khoalao.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
6 Cấp cứu - can thiệp tim mạch cccttm.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.cccttm.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
7 Hồi sức cấp cứu nhi - sơ sinh hsccnss.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.hsccnss.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
8 Nhi tổng hợp nhitonghop.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.nhitonghop.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
9 Truyền nhiễm truyennhiem.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.truyennhiem.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
10 Y học cổ truyền yhct.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.yhct.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
11 Vật lý trị liệu - PHCN vltlphcn.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.vltlphcn.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
12 Cấp cứu Hệ ngoại khoacapcuu.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.khoacapcuu.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
13 Ngoại tổng hợp ngoaitonghop.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.ngoaitonghop.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
14 Chấn thương chỉnh hình ctch.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.ctch.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
15 Ngoại thần kinh ngoaithankinh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.ngoaithankinh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
16 Điều trị theo yêu cầu dttyc.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.dttyc.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
17 Phụ sản phusan.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.phusan.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
18 Răng hàm mặt rhm.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.rhm.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
19 Tai mũi họng tmh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.tmh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
20 Mắt khoamat.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.khoamat.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
21 Ung bướu ungbuou.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.ungbuou.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
22 Phẫu thuật gây mê hồi sức ptgmhs.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.ptgmhs.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Xét nghiệm Cận lâm sàng xetnghiem.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.xetnghiem.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Nội soi noisoi.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.noisoi.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Chẩn đoán hình ảnh cdha.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.cdha.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Thăm dò chức năng tdcn.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.tdcn.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
5 Giải phẫu bệnh gpb.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn ddt.gpb.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn

BAN GIÁM ĐỐC - CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
STT TÊN KHOA / PHÒNG Tên đăng nhập
1 Lãnh đạo BV BS Nguyễn Đại Phong - Giám đốc  phongnd.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 BS Y Liu Arul - Phó GĐ ybliu.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 BS Võ Minh Thành - Phó GĐ thanhvm.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 BS Lê Ka Thủy - Phó GĐ thuylk.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 PHÒNG CHỨC NĂNG Kế hoạch Tổng hợp khth.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Tổ chức Cán bộ tccb.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Tài chính Kế toán tckt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Điều dưỡng dieuduong.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
5 Hành chính Quản trị hcqt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
6 Vật tư thiết bị y tế vttbyt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
7 Công nghệ thông tin cntt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
8 Quản lý chất lượng qlcl.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
9 Công tác xã hội ctxh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn

 CÁC BỘ PHẬN CHUYÊN VIÊN PHÒNG CHỨC NĂNG
STT TÊN KHOA / PHÒNG Tên đăng nhập
I PHÒNG CHỨC NĂNG Kế hoạch Tổng hợp khth.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Phó phòng KHTH ppkhth.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Bộ phận thống kê bptk.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Bộ phận chỉ đạo tuyến, đào tạo bpcdtdt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Bộ phận chuyển viện bpcv.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
5 Bộ phận Kiểm tra HSBA bpkthsba.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
6 Bộ phận tiếp nhận văn bản bptnvb.khth.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
II Tổ chức Cán bộ tccb.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Phó Phòng TCCB pptccb.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Bộ phận thống kê báo cáo bptkbc.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Bộ phận chế độ chính sách -BHXH bpcdcsbhxh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Bộ phận tiếp nhận văn bản bptnvb.tccb.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
III Tài chính Kế toán tckt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Phó Phòng TCKT 1 pptckt1.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Phó Phòng TCKT 2 pptckt2.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Bộ phận  Kế toán BHYT bpktbhyt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Bộ phận Kế toán Thanh Toán bpkttt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
5 Bộ phận kế toán tổng hợp bpktth.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
6 Bộ phận kế toán Dược bpktd.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
7 Bộ phận Kế toán Tài sản bpktts.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
IV Điều dưỡng dieuduong.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Phó Phòng Điều dưỡng ppdd.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
V Hành chính Quản trị hcqt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Phó phòng HCQT pphcqt.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
2 Tổ Điện td.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
3 Tổ Nước tn.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
4 Tổ cơ khí tck.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
5 Tổ bảo vệ tbv.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
6 Tổ xây dựng txd.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
7 Đội xe dx.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
8 Tổ vệ sinh ngoại cảnh tvsnc.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
VI Quản lý chất lượng qlcl.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1 Bộ phận tiếp nhận văn bản bptnvb.qlcl.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
VII Công tác xã hội ctxh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
1   Bộ phận tiếp nhận văn bản bptnvb.ctxh.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn
VIII   Công đoàn bệnh viện congdoan.bvdkvtn@yte.daklak.gov.vn

Tác giả bài viết: Phòng CNTT
Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Tin mới

Số ĐT đặt lịch khám bệnh
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN, Địa chỉ: 184 Trần Quý Cáp- Phường Tự An- TP Buôn Ma Thuột- tỉnh Đắk Lắk, Điện thoại nóng: 0262. 3919009 - 0262. 3852654
Điện thoại phòng KHTH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN TỔ CHỨC TẬP HUẤN CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN PHÒNG, KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI NHIỄM HOẶC NGHI NHIỄM SARS-COV-2
CỨU SỐNG BỆNH NHÂN THỦNG TIM, XUYÊN THẤU PHỔI DO DAO ĐÂM
SỬ DỤNG DỊCH TRUYỀN TRONG SỐC NHIỄM TRÙNG
Thông báo mời thầu mời thầu Gói thầu: Mua thuốc Vị thuốc cổ truyền năm 2021 thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở, Dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên
Lịch họp thường niên 2021
CÁC ÁP XE QUANH HỌNG
VIÊM MÀNG NÃO MỦ
ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA THAI NGOÀI TỬ CUNG
BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG (Systemic lupus erythematosus)
TẬP ĐỨNG THĂNG BẰNG TĨNH VÀ ĐỘNG
Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
DANH MỤC TÀI LIỆU VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
HẠN CHẾ SỬ DỤNG RƯỢU BIA ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHỎE
VAI TRÒ CỦA VACCINE TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19
THEO DÕI BỆNH NHÂN Ở GIAI ĐOẠN HỒI TỈNH
CÁC LOẠI VACCINE NGỪA COVID-19 HIỆN NAY
UNG THƯ VÒM HỌNG – BẠN NÊN BIÉT
TÌM HIỂU VỀ VACCINE CORONA VIRUS
Triển vọng chấm dứt đại dịch COVID-19
VAI TRÒ CỦA DỊCH TRUYỀN ALBUMIN TRÊN BỆNH NHÂN HỒI SỨC

Bạn quan tâm gì về BV?

Chuyên môn

Dịch vụ y tế

Ứng dụng kỹ thuật KH

Các vấn đề trên

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 33
  • Khách viếng thăm: 30
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 15114
  • Tháng hiện tại: 125798
  • Tổng lượt truy cập: 13511962
Cổng dịch vụ công quốc gia
Từ điển RHM
Sở Y Tế Đắk Lắk
Bộ y tế
Cục phòng chống HIV/ADIS
Bệnh viện Việt Đức
Cục quản lý dược
Cục khám chữa bệnh
Về đầu trang