bvvtn

Danh bạ điện thoại

Đăng lúc: Thứ tư - 07/05/2014 08:58 - Người đăng bài viết: admin
Danh bạ điện thoại

Danh bạ điện thoại

CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI CẦN LIÊN LẠC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐĂK LĂK
CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI CẦN LIÊN LẠC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐĂK LĂK
ĐƠN VỊ Họ và tên Chức danh Số điện thoại & Email
Cơ quan Di động Email
BAN GIÁM  ĐỐC BSCK2. Bùi Trường Phong Giám đốc  3852 659 0913 493 896 bsphongbvdl@gmail.com
ThSBS. Y Bliu Arul PGĐ  3860 131 0903 553 707 arulbvdl@gmail.com
BSCK2. Nguyễn Đại Phong PGĐ 3855 932 0903 584 915 ndphongdl@gmail.com
BSCK2. Võ Minh Thành PGĐ 3918 345 0913 487 242 bsthanhbmt@gmail.com
VP. ĐẢNG ỦY CN. Trần Phước Anh PBTTT 3857 462 0905 346 988 danguybvtdl@gmail.com
VP. CÔNG ĐOÀN Nguyễn Khắc Thập PCTCĐ 3850 946  0906 574 446 khacthap@gmail.com
ĐIỆN THOẠI NÓNG TRỰC LÃNH ĐẠO: 0964 601 818, 3919 009  -  ĐIỆN THOẠI NÓNG TRỰC BẢO VỆ: 3911 109
KẾ HOẠCH
TỔNG HỢP
khthbvtdaklak@gmail.com
fax: 3816 448
BSCK2. Nguyễn Văn Hùng TP  3916 522 0913 493 522 hung.ngvan@gmail.com
BS. Trần Đức Bảo PTP  8553 955 0934 845 775 bstranducbao@gmail.com
BS. H’ Xuân Ênuol Đào tạo 3851 135 0935 728 080 hxuanenuol@gmail.com
CN. Uyên Dy Thống kê y tế 0966 630 555 uyendy@gmail.com
YS. Bùi Văn Hiến Cấp y chứng
Chuyển viện
3842 975 0914 220 887  
CN. Bùi Cưỡng 01254 568 596 buicuong847.9nvc@gmail.com
ĐIỀU DƯỠNG ThS. Nguyễn Thế Vinh TP 3852 661 0905 192 739 ntvinh63@yahoo.com.vn
CN. Lâm Thị Lai PTP 0935 871 388 ltlai65@gmail.com
TỔ CHỨC
CÁN BỘ
BSCK1. Phan Văn Huynh TP  3857 463  0905 099 249 huynh.phanvan61@gmail.com
BSCK1. Lê Bá San PTP  0914 412 237 sanlebmt@gmail.com
CN. Hoàng Thị Hiền CV 0914 642345 hoanghienbmt@gmail.com
TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN
CN. Phạm Văn Huy TP  3811 534  0913 474 466  
ThS. Phạm Ngọc Tuyên KT Trưởng 3858 530 0913 448 999 pntdl@yahoo.com.vn
CN. Trương Quốc Vượng Kế toán   0903 450 809 vuonghoibvdl@yahoo.com.vn
ThS. Nguyễn Chí Dũng Vi tính 3860 786 0909 658 855 ncdungbmt@gmail.com
Thu viện phí (trực): 3810 520 - Thu viện phí nội trú (thang máy): 3841602 – thanh toán BHYT ngoại trú: 3755 656
KT tổng hợp: 3852 850 - KT Tài sản: 3942 266 - KT dược: 3841 604 - Trực mạng: 3505 607
HÀNH CHÍNH
QUẢN TRỊ
BSCK1. Ng Đình Minh Trí TP 3840 478 0913 466 819 bvtdlk@gmail.com
Nguyễn Thị Định Văn thư 3853 953 0915 984 030 dinhvtbvt@gmail.com
Tổ Bảo vệ cổng 1: 3852 665   -   Bảo vệ cổng 2: 3814 624    -   Tổ lái xe: 3810 188   -   Kho: 3844 073
Tổ điện: 3841 473  KS. Minh 0905 343 929   -   Tổ nước: Hải 0905 594 480
VẬT TƯ
TRANG THIẾT BỊ
KS. Trần Xuân Thắng TP 3857 922 0905 718 817 trxthang@yahoo.com.vn
KTV. Bùi Anh Tuấn NV   0905 058 777  
Tổ sữa chữa, bảo trì   3861 494    
KHÁM BSCK1. Nguyễn Ngọc Tiên TK 3819 741 0913 490 880  
ThS. Nguyễn Đồng Ái PTK   0983 423 225  
YS. Võ Ngọc Bình ĐDT   01223 727 075  
CẤP CỨU
 
BSCK1. Ngô Văn Tiến TK 3844 072 0905 183 335  
ThSBS. Nguyễn Ngọc Thịnh PTK 3841 649 0913 434 017  
BSCK1. Nguyễn Quang Sơn PTK 01222 701 919  
YS. Nguyễn Thị Thủy ĐDT 0912 171 799  
HỒI SỨC TÍCH CỰC
CHỐNG ĐỘC
ThSBS. Trịnh Hồng Nhựt PTK 3840 641
TNT
 3844 525
0914 055 589 thsnhutdaklak@gmail.com
BSCK1. Nguyễn Bình Hải PTK 0906 595 589 bshaibmt@yahoo.com
YS. Nguyễn Thị Thế ĐDT 0914 225 324 thedd2013@gmail.com
NỘI  TỔNG  HỢP ThSBS. Cao Hữu Vinh PTK 3815 571 0905 865 000 vinhdoctor@yahoo.com
BSCK1. Nguyễn Xuân Phúc PTK 3815 572 0917 962 259 nguyenphuc122@gmail.com
YS. Nguyễn Thị Chung ĐDT 3815 571 0905 304 104  
Nội nặng (T3): 3815 571   -   Nội tổng hợp (T4): 3815572   -   ĐDHC. Nguyễn Thị Vân Anh: 0985 151 982
NỘI  TIM MẠCH BSCK2. Ngô Văn Hùng TK 3852 650 0913 496 761 ngovanhungdl@gmail.com
ThSBS. Nguyễn Chí Huân PTK 0983 009 440 nguyenchihuanbmtdr@gmail.com
CNĐD. Bùi Đức Phong ĐDT 0914 122 046  
NỘI A BSCK1. Y Lâm Niê TK 3844 071 0905 307 407  
BSCK1. Niê Lê Thị H’Xuân PTK 0905 714 889  
YS. Nguyễn Thị Kim Thu ĐDT 0905 326 328  
HỒI SỨC CẤP CỨU
NHI – SƠ SINH
BSCK1. Hoàng Ng Anh Tuấn TK 3912 049 0905 142 523 0945 626 677 bstuanbe@yahoo.com.vn
ThSBS. Lê Đình Nhân PTK   0914 116 691 bsnhanbmt2002@yahoo.com
BSCK1. Đoàn Mộng Bão PTK   0905 200 523  
YS. Lê Thị Hiếu ĐDT   0945 298 192  
Trực/Nhi CC: 3857 364   -   Nhi Sơ sinh: 3517 171  - ĐDHC. Trịnh Thị Tuyết: 0905 487 746
NHI TỔNG  HỢP ThSBS. Trần Thị Thuý Minh TK   0943 785 777 tranthuyminhvn@yahoo.com.vn
BSCK1. Nguyễn Văn Mỹ PTK   0905 176 846 myccnbvt@yahoo.com.vn
CN. Lưu Thụy Tố Loan ĐDT   0935 414 193 luuthuytoloan@yahoo.com.vn
Trực/Nhi nặng: 3858 469   -   Nhi hô hấp:  3858 744   -   Nhi lây: 3517 272
TRUYỀN NHIỄM BSCK1. Nguyễn Hai TK 3852 654 0903 521 109 bshai55@gmail.com
BSCK1. Phạm Hồng Lâm PTK 0935 632 627 bshoanglam96@gmail.com
YS. Phan thị Vinh ĐDT 0905 238 927  
Y HỌC CỔ TRUYỀN
 
BSCK1. Nguyễn thị Mai TK 3860 932 0905 966 277 nguyenthimai2602@gmail.com
BSCK1. Tạ Văn Nhạn PTK 0983 814 611  
ĐD. Đặng Thị Nhung ĐDT 0978 592 002  
VLTL - PHCN ThS. Hoàng Ngọc Thắm TK 3860 931 0914 098 012 thamngochoang@yahoo.com.vn
KTV. Huỳnh thị Nhàn ĐDT 0905 799 541  
NGOẠI TỔNG QUÁT BSCK2. Trần Đình Trí TK 3858 314 0913 497 048 trandinhtribmt@gmail.com
BSCK2. Đào Anh Dũng PTK   0945 909 288 daoanhdungdlhos@yahoo.com
BSCK1. Phạm Quang Tĩnh PTK   0905 159 899 phamquangtinhdaklak@gmail.com
CN. Nguyễn Thanh Minh ĐDT 3844 927 0913 489 634  
Cấp cứu: 3852 647   -   Hậu phẫu:  3810965   -   Tổng hợp: 3811 061   -   ĐDHC Phạm Thị Quỳnh Nga: 0967 604 612
CHẤN THƯƠNG
CHỈNH HÌNH
BSCK1. Nguyễn Thanh Phước TK   0913 475 511  
ThSBS. Lê Tất Thắng PTK   0914 160 646 thangleorth1@gmail.com
BSCK1. Nguyễn Minh Trực PTK   0913 434 278  
YS. Đặng Thị Dạn ĐDT   0905 130 292  
Phòng trực: 3811 245   -   Phòng Bột: 3860 237   -   ĐDHC. H’ Noel Eban: 0905 548 006
NGOẠI THẦN KINH BSCK1. Huỳnh Như Đông TK   0913 118 077 huynhnhu.dong@yahoo.com
BSCK1. Trần Văn Đào PTK   0914 235 906  
YS. Dương Thị Đường ĐDT   0983 813 436  
Trực khoa: 3811 939   -   Phòng trực BS: 3814 228
UNG BƯỚU BSCK1. Nguyễn Đăng Giáp TK 3860 124 0914 220 969 bsgiapdaclac@gmail.com
BSCK1. Bùi Quốc Hương PTK 0913 464 623  
YS. Phạm Thị Hằng ĐDT 0905 004 279  
GÂY MÊ  HỒI SỨC BSCK1. Đoàn Nghĩa Hưng TK 3811 118 0913 487 000 bsdoannghiahung@gmail.com
BSCK1. Trần Văn Hà PTK   0913 447 013  
YS. Trần Thị Tuyết ĐDT   0949 479 393  
Phòng mổ: 3844053   -   Hồi sức sau mổ: 3851 431   -   ĐDHC. Nguyễn Thị Mỹ Trinh: 0935 534 335
ĐIỀU TRỊ  YÊU CẦU ThSBS. Võ Minh Thành TK 3853 369 0913 487 242 bsthanhbmt@gmail.com
BSCK1. Võ Thị Mỹ PTK   0914 009 012 vomy393@gmail.com
BSCK1. Nguyễn Phượng PTK   0948 145 145  
ĐD. Phùng Thị Hồng Bắc ĐDT   0906 328 698 phungbac698@gmail.com
Tầng 2: 3852 663   -   Tầng  3:  3853 404   -   ĐDHC. Tạ Thị Thanh Thuỷ: 0942 371 979
PHỤ SẢN BSCK2 Đoàn Sỹ Hoàng TK 3852 829 0913 496 979 doansyhoang@gmail.com
ThSBS. Hà Văn Tuấn PTK   0905 274 299  
BSCK1. Đinh Viết Quang PTK   0914 077 211  
NHS. Kiều Thị thanh Xuân ĐDT   0913 423 730 kieuxuanbmt@yahoo.com.vn
Phòng sanh: 3810 822   -   Hậu phẫu: 3841 580   -   Phụ khoa: 3841581
RĂNG HÀM MẶT BSCK1. Huỳnh Thanh Trung TK 3812 276 0914 248 829 trung_huynhthanh@yahoo.com
BSCK1. Nguyễn T. Anh Phương PTK 01666 999 139 anhphuong75@yahoo.com.vn
YS. Nguyễn Thị Toàn ĐDT 0903 595 507  
TAI MŨI HỌNG BSCK1. Đinh Quang Biên TK 3852 655 0914 099 141 bien.ent1961@gmail.com
BSCK1. Nguyễn Hoài Khôi PTK 0905 107 208 hoaikhoi@gmail.com
YS. Nguyễn Thị Sự ĐDT 0906 450 923  
MẮT BSCK2. Ngô Văn Cường TK 3810 390 0913 423 536 ngovancuong214@gmai.com
BS. Huỳnh Văn Tạo PTK 0913 437 016  
ĐD. Tô Thị Quý ĐDT 0905 505 847 toquy1963@gmail.com
XÉT NGHIỆM BSCK2. Trần Thị Kim Hồng TK 3857 464 01222408899 kimhongbvdaklak@gmail.com
KTV. Đặng Văn Hóa ĐDT 0905 121 570 dvh.bvtdl@gmail.com
Trực XN: 3819 860   -   XN sinh hóa: 3555 757
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH ThS. Phạm Đình Tiến TK 3816 577 0913 493 779  
BSCK1. Bùi Thanh Hải PTK 3811 665 0915 809 069  
CN. Nguyễn Phú Cường ĐDT 0913 456 774 phucuongxqbvt@gmail.com
NỘI SOI BSCK2. Hồ Thị Kim Chi TK 3811 668 0916 387 579 bschinoisoi@gmail.com
BSCK1. Nguyễn Ngọc Trân PTK 0914 018 315 bsngoctran@gmail.com
ĐD. Hà Thị Định ĐDT 01667 591 968  
GPB BSCK1. Nguyễn Đình Cư TK 3554 949  0905 213 665 cu62path@gmail.com
THĂM DÒ CHỨC NĂNG BSCK1. Lê Ka Thủy TK 3857 911 0905 822 222 thuydr018@gmail.com
BSCK1. Nguyễn Trường Thi PTK 3811 679 0935 482 222 thingtr@gmail.com
YS. Hà Thị Minh Đào ĐDT 0984 959 141  
 DƯỢC DS. Trần Thị Thúy Nga TK 3852 662 0905 198 595 ngadsdaklak@gmail.com
DS. Nguyễn Bá Phát PTK Trực dược
3818 252
0944 572 233 ngbaphat@yahoo.com
DSTH. Bùi Thị Quyết ĐDT 0988 707 161  
KIỂM SOÁT
NHIỄM KHUẨN
BS. Phan Đình Thọ TK 3816 445 0905 482 563 phantho12@gmail.com
ĐD. Trần Thị Vân ĐDT 0973 423 042  
DINH DƯỠNG BS. Lê Thị Hoài Thư TK 3856 835 01222 443 589  
Thường trực BHYT BS. Thông   3851 134 0903 501 818  
BS. Vân   0982 433 740  
 
Từ khóa:

liên lạc

Đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

 

Tin mới

Số ĐT đặt lịch khám bệnh
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN, Địa chỉ: 184 Trần Quý Cáp- Phường Tự An- TP Buôn Ma Thuột- tỉnh Đắk Lắk, Điện thoại nóng: 0262. 3919009 - 0262. 3852654
Điện thoại phòng KHTH
Thông báo mời thầu mời thầu Gói thầu: Mua thuốc Vị thuốc cổ truyền năm 2021 thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở, Dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên
Lịch họp thường niên 2021
CÁC ÁP XE QUANH HỌNG
VIÊM MÀNG NÃO MỦ
ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA THAI NGOÀI TỬ CUNG
BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG (Systemic lupus erythematosus)
TẬP ĐỨNG THĂNG BẰNG TĨNH VÀ ĐỘNG
Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
DANH MỤC TÀI LIỆU VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
HẠN CHẾ SỬ DỤNG RƯỢU BIA ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHỎE
VAI TRÒ CỦA VACCINE TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19
THEO DÕI BỆNH NHÂN Ở GIAI ĐOẠN HỒI TỈNH
CÁC LOẠI VACCINE NGỪA COVID-19 HIỆN NAY
UNG THƯ VÒM HỌNG – BẠN NÊN BIÉT
TÌM HIỂU VỀ VACCINE CORONA VIRUS
Triển vọng chấm dứt đại dịch COVID-19
VAI TRÒ CỦA DỊCH TRUYỀN ALBUMIN TRÊN BỆNH NHÂN HỒI SỨC
Các thương tật thứ cấp thường gặp và cách phòng ngừa
Về việc công bố công khai dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2021 của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên
KHÁNG ĐÔNG Ở BỆNH NHÂN CÓ BỆNH LÝ TIM MẠCH PHẢI PHẪU THUẬT NGOÀI TIM

Bạn quan tâm gì về BV?

Chuyên môn

Dịch vụ y tế

Ứng dụng kỹ thuật KH

Các vấn đề trên

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 41
  • Khách viếng thăm: 38
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 3213
  • Tháng hiện tại: 102810
  • Tổng lượt truy cập: 13488974
Cổng dịch vụ công quốc gia
Từ điển RHM
Sở Y Tế Đắk Lắk
Bộ y tế
Cục phòng chống HIV/ADIS
Bệnh viện Việt Đức
Cục quản lý dược
Cục khám chữa bệnh
Về đầu trang