bvvtn

KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2016

Đăng lúc: Thứ hai - 09/01/2017 11:10 - Người đăng bài viết: admin
KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2016

KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2016

KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2016

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐẮK LẮK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2016

Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐĂK LĂK
Địa chỉ: 02 mai Hắc Đế, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Giám đốc: BÙI TRƯỜNG PHONG
Di động: 0913493896. Email: bsphongbvdl@gmail.com
Số giấy phép hoạt động: 362 Ngày cấp: 26/12/2013
Tuyến trực thuộc: Tỉnh/ Thành phố
Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Đắk Lắk
Hạng bệnh viện: Hạng I
Loại bệnh viện: Đa khoa

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 82/83 TIÊU CHÍ
2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ: 99%
3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 239
4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 2.90
(Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)
KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Tổng số tiêu chí
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: 4 21 38 16 3 82
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT: 4.88 25.61 46.34 19.51 3.66 82

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
Nguyễn Hữu Huyên
(Đã ký)

THƯ KÝ ĐOÀN
Đào Thị Minh Vân
(Đã ký)

Ngày 30 tháng 12 năm 2016
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
BS.CKII. Bùi Trường Phong
(Đã ký)
 

 


BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2016

I. KẾT QUẢ ĐOÀN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG

Mã số Chỉ tiêu Bệnh viện tự đánh giá NĂM 2016 Đoàn KT đánh giá NĂM 2016 Chi tiết
A PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19)      
A1 A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh (6)      
A1.1 Người bệnh được chỉ dẫn rõ ràng, đón tiếp và hướng dẫn cụ thể 4 4  
A1.2 Người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và được vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật 3 3  
A1.3 Bệnh viện tiến hành cải tiến quy trình khám bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh 3 3  
A1.4 Bệnh viện bảo đảm các điều kiện cấp cứu người bệnh kịp thời 3 3  
A1.5 Người bệnh được làm các thủ tục, khám bệnh, thanh toán... theo đúng thứ tự bảo đảm tính công bằng và mức ưu tiên 3 4  
A1.6 Người bệnh được hướng dẫn và bố trí làm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng theo trình tự thuận tiện 3 3  
A2 A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5)      
A2.1 Người bệnh điều trị nội trú được nằm một người một giường 2 2  
A2.2 Người bệnh được sử dụng buồng vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ các phương tiện 3 3  
A2.3 Người bệnh được cung cấp vật dụng cá nhân đầy đủ, sạch sẽ, chất lượng tốt 1 1  
A2.4 Người bệnh được hưởng các tiện nghi bảo đảm sức khỏe, nâng cao thể trạng và tâm lý 3 3  
A2.5 Người khuyết tật được tiếp cận với các khoa/phòng, phương tiện và dịch vụ khám, chữa bệnh trong bệnh viện 3 3  
A3 A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2)      
A3.1 Người bệnh được điều trị trong môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp 4 4  
A3.2 Người bệnh được khám và điều trị trong khoa/phòng gọn gàng, ngăn nắp 2 2  
A4 A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6)      
A4.1 Người bệnh được cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình điều trị 2 4  
A4.2 Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư cá nhân 3 3  
A4.3 Người bệnh được nộp viện phí thuận tiện, công khai, minh bạch, chính xác 4 4  
A4.4 Người bệnh được hưởng lợi từ chủ trương xã hội hóa y tế 0 0  
A4.5 Người bệnh có ý kiến phàn nàn, thắc mắc hoặc khen ngợi được bệnh viện tiếp nhận, phản hồi, giải quyết kịp thời 4 4  
A4.6 Bệnh viện thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng người bệnh và tiến hành các biện pháp can thiệp 3 4  
B PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (14)      
B1 B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện (3)      
B1.1 Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực bệnh viện 2 2  
B1.2 Bảo đảm và duy trì ổn định số lượng nhân lực bệnh viện 3 3  
B1.3 Bảo đảm cơ cấu chức danh nghề nghiệp của nhân lực bệnh viện 3 3  
B2 B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3)      
B2.1 Nhân viên y tế được đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp 2 4  
B2.2 Nhân viên y tế được nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức 2 4  
B2.3 Bệnh viện duy trì và phát triển bền vững chất lượng nguồn nhân lực 2 2  
B3 B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc (4)      
B3.1 Bảo đảm chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ của nhân viên y tế 3 3  
B3.2 Bảo đảm điều kiện làm việc, vệ sinh lao động và nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên y tế 3 4  
B3.3 Sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân viên y tế được quan tâm và cải thiện 2 2  
B3.4 Tạo dựng môi trường làm việc tích cực cho nhân viên y tế 1 3  
B4 B4. Lãnh đạo bệnh viện (4)      
B4.1 Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển bệnh viện và công bố công khai 3 3  
B4.2 Triển khai văn bản của các cấp quản lý 3 4  
B4.3 Bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực quản lý bệnh viện 2 3  
B4.4 Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý kế cận 5 5  
C PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35)      
C1 C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2)      
C1.1 Bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện 3 3  
C1.2 Bảo đảm an toàn điện và phòng chống cháy nổ 2 2  
C2 C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2)      
C2.1 Hồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác, khoa học 3 3  
C2.2 Hồ sơ bệnh án được quản lý chặt chẽ, đầy đủ, khoa học 3 3  
C3 C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2) (điểm x2)      
C3.1 Quản lý tốt cơ sở dữ liệu và thông tin y tế 3 3  
C3.2 Thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động chuyên môn 3 3  
C4 C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6)      
C4.1 Thiết lập và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn 3 3  
C4.2 Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện 4 4  
C4.3 Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ rửa tay 3 3  
C4.4 Đánh giá, giám sát và triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện 2 2  
C4.5 Chất thải rắn bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định 3 3  
C4.6 Chất thải lỏng bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định 2 2  
C5 C5. Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn (5) (điểm x2)      
C5.1 Thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật 3 3  
C5.2 Nghiên cứu và triển khai áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới 3 3  
C5.3 Áp dụng các hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và triển khai các biện pháp giám sát chất lượng 2 2  
C5.4 Xây dựng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 3 3  
C5.5 Áp dụng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đã ban hành và giám sát việc thực hiện 2 2  
C6 C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh (3)      
C6.1 Hệ thống điều dưỡng trưởng được thiết lập và hoạt động hiệu quả 3 3  
C6.2 Người bệnh được điều dưỡng hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe phù hợp với bệnh đang được điều trị 3 3  
C6.3 Người bệnh được chăm sóc vệ sinh cá nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện 2 2  
C7 C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế (5)      
C7.1 Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện 1 1  
C7.2 Bệnh viện bảo đảm cơ sở vật chất để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện 3 3  
C7.3 Người bệnh được đánh giá, theo dõi tình trạng dinh dưỡng trong thời gian nằm viện 1 1  
C7.4 Người bệnh được hướng dẫn, tư vấn chế độ ăn phù hợp với bệnh lý 4 4  
C7.5 Người bệnh được cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý trong thời gian nằm viện 3 3  
C8 C8. Chất lượng xét nghiệm (2)      
C8.1 Bảo đảm năng lực thực hiện các xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi sinh và giải phẫu bệnh 4 4  
C8.2 Bảo đảm chất lượng các xét nghiệm 3 3  
C9 C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6)      
C9.1 Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức hoạt động dược 4 3  
C9.2 Bảo đảm cơ sở vật chất khoa Dược 3 3  
C9.3 Cung ứng thuốc và vật tư y tế tiêu hao đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng 2 2  
C9.4 Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý 3 3  
C9.5 Thông tin thuốc, theo dõi báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) kịp thời, đầy đủ và có chất lượng 3 3  
C9.6 Hội đồng thuốc và điều trị được thiết lập và hoạt động hiệu quả 3 3  
C10 C10. Nghiên cứu khoa học (2)      
C10.1 Tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học 2 2  
C10.2 Áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạt động bệnh viện và các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh 1 1  
D PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (11)      
D1 D1. Thiết lập hệ thống và cải tiến chất lượng (3)      
D1.1 Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện 5 5  
D1.2 Xây dựng và triển khai kế hoạch, đề án cải tiến chất lượng bệnh viện 2 4  
D1.3 Xây dựng văn hóa chất lượng 3 3  
D2 D2. Phòng ngừa các sự cố khắc phục (5)      
D2.1 Phòng ngừa nguy cơ, diễn biến bất thường xảy ra với người bệnh 2 2  
D2.2 Xây dựng hệ thống báo cáo, phân tích sự cố y khoa và tiến hành các giải pháp khắc phục 2 3  
D2.3 Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sự cố y khoa 2 2  
D2.4 Bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ 3 4  
D2.5 Phòng ngừa nguy cơ người bệnh bị trượt ngã 2 2  
D3 D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng (3)      
D3.1 Đánh giá chính xác thực trạng và công bố công khai chất lượng bệnh viện 2 2  
D3.2 Đo lường và giám sát cải tiến chất lượng bệnh viện 2 2  
D3.3 Hợp tác với cơ quan quản lý trong việc xây dựng công cụ, triển khai, báo cáo hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện 4 5  
E PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA      
E1 E1. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (áp dụng cho bệnh viện đa khoa có khoa Sản, Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) (4)      
E1.1 Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc sản khoa và sơ sinh 3 2  
E1.2 Bệnh viện thực hiện tốt hoạt động truyền thông sức khỏe sinh sản trước sinh, trong khi sinh và sau sinh 3 3  
E1.3 Bệnh viện tuyên truyền, tập huấn và thực hành tốt nuôi con bằng sữa mẹ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và UNICEF 2 2  
E2 E2. Tiêu chí nhi khoa (áp dụng cho bệnh viện đa khoa có khoa Sản, Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) (4)      
E2.1 Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc nhi khoa 2 2  

 

II. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUNG

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Điểm TB Số TC áp dụng
PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19) 1 2 8 7 0 3.17 18
A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh (6) 0 0 4 2 0 3.33 6
A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5) 1 1 3 0 0 2.40 5
A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2) 0 1 0 1 0 3.00 2
A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6) 0 0 1 4 0 3.80 5
PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (14) 0 3 6 4 1 3.21 14
B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện (3) 0 1 2 0 0 2.67 3
B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3) 0 1 0 2 0 3.33 3
B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc (4) 0 1 2 1 0 3.00 4
B4. Lãnh đạo bệnh viện (4) 0 0 2 1 1 3.75 4
PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35) 3 8 21 3 0 2.69 35
C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2) 0 1 1 0 0 2.50 2
C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2) 0 0 2 0 0 3.00 2
C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2) (điểm x2) 0 0 2 0 0 3.00 2
C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6) 0 2 3 1 0 2.83 6
C5. Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn (5) (điểm x2) 0 2 3 0 0 2.60 5
C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh (3) 0 1 2 0 0 2.67 3
C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế (5) 2 0 2 1 0 2.40 5
C8. Chất lượng xét nghiệm (2) 0 0 1 1 0 3.50 2
C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6) 0 1 5 0 0 2.83 6
C10. Nghiên cứu khoa học (2) 1 1 0 0 0 1.50 2
PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (11) 0 5 2 2 2 3.09 11
D1. Thiết lập hệ thống và cải tiến chất lượng (3) 0 0 1 1 1 4.00 3
D2. Phòng ngừa các sự cố khắc phục (5) 0 3 1 1 0 2.60 5
D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng (3) 0 2 0 0 1 3.00 3
PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA 0 3 1 0 0 2.25 4
E1. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (áp dụng cho bệnh viện đa khoa có khoa Sản, Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) (4) 0 2 1 0 0 2.33 3
E2. Tiêu chí nhi khoa (áp dụng cho bệnh viện đa khoa có khoa Sản, Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) (4) 0 1 0 0 0 2.00 1

III. TÓM TẮT CÔNG VIỆC KIỂM TRA BỆNH VIỆN

Công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra - Nêu rõ mục tiêu, ý nghĩa việc kiểm tra đánh giá - Phân công nhiệm vụ của Đoàn - Tiến hành kiểm tra đánh giá (theo phân công nhiệm vụ bằng hình thức quan sát, kiểm tra sổ sách, số liệu, văn bản...). Đảm bảo tính đầy đủ của thông tin, số liệu; tính chính xác thông tin, số liệu trong hoạt động của BV: Nhóm 1: A1, A2, A3, A4, C1: Lê Văn Thanh, Phương Minh Hải, Nhóm 2: B1, B2, B3, B4: Đặng Minh Hoàng Nhóm 3: C2, C3, C5: Đào Thị Minh Vân; Nguyễn Dũng, Nhóm 4: C8, C10, E1, E2: Nguyễn Thị Thương, Phùng Thế Tài, Nhóm 5: C4, C6, C7: Nguyễn Như Hạnh, Nguyễn Mạnh Tuyến, Nhóm 6: C9: Trần Thị Thúy Quỳnh; Nguyễn Xuân Hải, Nhóm 7: D1, D2, D3: Nguyễn Đình Quân; Phạm Trường Tấn, Nhóm 8: Khảo sát hài lòng người bệnh: Võ Thị Lan Hương; - Sử dụng máy ảnh kỹ thuật số chụp các hình ảnh minh họa.

IV. BIỂU ĐỒ CÁC KHÍA CẠNH CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

·  a. Biểu đồ chung cho 5 phần (từ phần A đến phần E)

·  b. Biểu đồ riêng cho phần A (từ A1 đến A4)

·  c. Biểu đồ riêng cho phần B (từ B1 đến B4)

·  d. Biểu đồ riêng cho phần C (từ C1 đến C10)

·  e. Biểu đồ riêng cho phần D (từ D1 đến D3)

 
 

V. ĐOÀN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VỀ ƯU ĐIỂM CỦA BỆNH VIỆN

- Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện và triển khai có hiệu quả.
- Thực hiện tốt các chỉ tiêu chuyên môn được giao.
- Bệnh viện đã thực hiện được nhiều kỹ thuật cao, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh lân cận.

VI. ĐOÀN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VỀ NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI

- Kế hoạch cải tiến chất lượng BV chưa được triển khai đồng bộ.
- Việc thực hiện các quy chế chuyên môn chưa đúng quy định (hô sơ bệnh án, kê đơn thuốc, ...).
- Bệnh viện chưa hoàn thiện bộ công cụ đánh giá chất lượng bệnh viện, nhiều tiểu mục cải tiến chất lượng bệnh viện chưa triển khai được.

VII. ĐOÀN KIỂM TRA ĐỀ XUẤT CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẦN CẢI TIẾN

- Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện chi tiết theo các vấn đề ưu tiên cần cải tiến, đảm bảo sự tham gia của tất cả nhân viên bệnh viện.
- Xây dựng bộ công cụ lượng giá cải tiến chất lượng bệnh viện.
- Rà roát, chấn chỉnh các quy chế chuyên môn tại BV.
 
 

VIII. KẾT LUẬN CỦA TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

Bệnh viện cần thực hiện tốt công tác cải tiến chất lượng bệnh viện, phát huy các mặt ưu điểm và khắc phục những vấn đề còn tồn tại theo ý kiến của Đoàn kiểm tra.
 

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
Nguyễn Hữu Huyên
(Đã ký)

THƯ KÝ ĐOÀN
Đào Thị Minh Vân
(Đã ký)
Ngày 30 tháng 12 năm 2016
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
BS.CKII. Bùi Trường Phong
(Đã ký)
 
 
 

Ý kiến bạn đọc

 

Tin mới

Số ĐT đặt lịch khám bệnh
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN, Địa chỉ: 184 Trần Quý Cáp- Phường Tự An- TP Buôn Ma Thuột- tỉnh Đắk Lắk, Điện thoại nóng: 0262. 3919009 - 0262. 3852654
Điện thoại phòng KHTH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN TỔ CHỨC TẬP HUẤN CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN PHÒNG, KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI NHIỄM HOẶC NGHI NHIỄM SARS-COV-2
CỨU SỐNG BỆNH NHÂN THỦNG TIM, XUYÊN THẤU PHỔI DO DAO ĐÂM
SỬ DỤNG DỊCH TRUYỀN TRONG SỐC NHIỄM TRÙNG
Thông báo mời thầu mời thầu Gói thầu: Mua thuốc Vị thuốc cổ truyền năm 2021 thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở, Dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên
Lịch họp thường niên 2021
CÁC ÁP XE QUANH HỌNG
VIÊM MÀNG NÃO MỦ
ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA THAI NGOÀI TỬ CUNG
BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG (Systemic lupus erythematosus)
TẬP ĐỨNG THĂNG BẰNG TĨNH VÀ ĐỘNG
Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
DANH MỤC TÀI LIỆU VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
HẠN CHẾ SỬ DỤNG RƯỢU BIA ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHỎE
VAI TRÒ CỦA VACCINE TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19
THEO DÕI BỆNH NHÂN Ở GIAI ĐOẠN HỒI TỈNH
CÁC LOẠI VACCINE NGỪA COVID-19 HIỆN NAY
UNG THƯ VÒM HỌNG – BẠN NÊN BIÉT
TÌM HIỂU VỀ VACCINE CORONA VIRUS
Triển vọng chấm dứt đại dịch COVID-19
VAI TRÒ CỦA DỊCH TRUYỀN ALBUMIN TRÊN BỆNH NHÂN HỒI SỨC

Bạn quan tâm gì về BV?

Chuyên môn

Dịch vụ y tế

Ứng dụng kỹ thuật KH

Các vấn đề trên

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 39
  • Khách viếng thăm: 23
  • Máy chủ tìm kiếm: 16
  • Hôm nay: 15663
  • Tháng hiện tại: 126347
  • Tổng lượt truy cập: 13512511
Cổng dịch vụ công quốc gia
Từ điển RHM
Sở Y Tế Đắk Lắk
Bộ y tế
Cục phòng chống HIV/ADIS
Bệnh viện Việt Đức
Cục quản lý dược
Cục khám chữa bệnh
Về đầu trang