bvvtn
Thông báo mời thầu: Gói thầu VTYT hóa chất xết nghiệm DA: VTYT Hóa chất sinh phẩm năm 2020

Thông báo mời thầu: Gói thầu VTYT hóa chất xết nghiệm DA: VTYT Hóa chất sinh phẩm năm 2020

Thông báo mời thầu: Gói thầu VTYT hóa chất xết nghiệm DA: VTYT Hóa chất sinh phẩm năm 2020

Đăng lúc: 30-12-2020 02:43:48 AM | Đã xem: 54 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu
Thông báo mời thầu: Gói thầu VTYT vi sinh, ký sinh trùng (Đấu thầu lại) DA: mua sắm VTYT , hóa chất, sinh phẩm năm 2020

Thông báo mời thầu: Gói thầu VTYT vi sinh, ký sinh trùng (Đấu thầu lại) DA: mua sắm VTYT , hóa chất, sinh phẩm năm 2020

Thông báo mời thầu: Gói thầu VTYT vi sinh, ký sinh trùng (Đấu thầu lại) DA: mua sắm VTYT , hóa chất, sinh phẩm năm 2020

Đăng lúc: 16-12-2020 09:32:32 PM | Đã xem: 137 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu
Thông báo mời thầu gói thầu : Thuốc Generic DA: Thuộc DM đấu thầu cấp cơ sở năm 2020

Thông báo mời thầu gói thầu : Thuốc Generic DA: Thuộc DM đấu thầu cấp cơ sở năm 2020

Thông báo mời thầu gói thầu : Thuốc Generic DA: Thuộc DM đấu thầu cấp cơ sở năm 2020

Đăng lúc: 09-12-2020 04:16:57 AM | Đã xem: 194 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu
Thông báo mời thầu gói thầu: Mua biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị -DA: thuộc DM thuóc cấp cơ sở năm 2020

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị -DA: thuộc DM thuóc cấp cơ sở năm 2020

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị -DA: thuộc DM thuóc cấp cơ sở năm 2020

Đăng lúc: 08-12-2020 03:52:21 AM | Đã xem: 188 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu
Thông báo mời thâu: Gói thầu Vật tư thiêu hao, hóa chất thận nhân tạo

Thông báo mời thâu: Gói thầu Vật tư thiêu hao, hóa chất thận nhân tạo

Thông báo mời thâu: Gói thầu Vật tư thiêu hao, hóa chất thận nhân tạo

Đăng lúc: 03-12-2020 05:17:25 AM | Đã xem: 193 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu
Thông báo mời thầu: gói thầu vật tư y tế, test chẩn đoán nhanh

Thông báo mời thầu: gói thầu vật tư y tế, test chẩn đoán nhanh

Thông báo mời thầu: gói thầu vật tư y tế, test chẩn đoán nhanh

Đăng lúc: 29-10-2020 05:01:26 AM | Đã xem: 290 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu
Thông báo mời thầu gói thầu:Mua thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2020 thuộc DM thuốc đấu thầu cấp cơ sở

Thông báo mời thầu gói thầu:Mua thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2020 thuộc DM thuốc đấu thầu cấp cơ sở

Thông báo mời thầu gói thầu:Mua thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2020 thuộc DM thuốc đấu thầu cấp cơ sở

Đăng lúc: 15-10-2020 03:56:06 AM | Đã xem: 349 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu , Thông báo
Thông báo mời thầu Gói thầu: Vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm (đợt 3)

Thông báo mời thầu Gói thầu: Vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm (đợt 3)

Thông báo mời thầu Gói thầu: Vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm (đợt 3)

Đăng lúc: 04-10-2020 09:56:47 AM | Đã xem: 344 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu , Thông báo
Thông báo về việc đấu giá tài sản

Thông báo về việc đấu giá tài sản

Thông báo về việc đấu giá tài sản

Đăng lúc: 02-10-2020 01:16:41 AM | Đã xem: 303 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu , Thông báo
Gói thầu: Mua sắm vật tư ấn phẩm năm 2020

Gói thầu: Mua sắm vật tư ấn phẩm năm 2020

Gói thầu: Mua sắm vật tư ấn phẩm năm 2020

Đăng lúc: 01-10-2020 09:13:53 AM | Đã xem: 177 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đăng lúc: 15-09-2020 06:22:46 AM | Đã xem: 336 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu
Thông báo mời thầu : Gói thầu Vật tư y tế, vi sinh, ký sinh trùng (đợt 2)

Thông báo mời thầu : Gói thầu Vật tư y tế, vi sinh, ký sinh trùng (đợt 2)

Thông báo mời thầu : Gói thầu Vật tư y tế, vi sinh, ký sinh trùng (đợt 2)

Đăng lúc: 14-08-2020 12:59:40 AM | Đã xem: 236 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu
Thông báo mời thầu gói thầu: Vật tư kỹ thuật cao

Thông báo mời thầu gói thầu: Vật tư kỹ thuật cao

Thông báo mời thầu gói thầu: Vật tư kỹ thuật cao : Thuộc dự toán mua sắm vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm chẩn đoán năm 2020

Đăng lúc: 05-08-2020 06:32:58 AM | Đã xem: 345 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu
Thông báo HSMT gói thầu : Hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán thuộc dự toán : Mua hóa chất sinh phẩm chẩn đoán năm 2020

Thông báo HSMT gói thầu : Hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán thuộc dự toán : Mua hóa chất sinh phẩm chẩn đoán năm 2020

Thông báo HSMT gói thầu : Hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán thuộc dự toán : Mua hóa chất sinh phẩm chẩn đoán năm 2020

Đăng lúc: 04-08-2020 06:01:06 AM | Đã xem: 434 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu
Thông báo mời thầu gói thầu:Vật tư tiêu hao, hóa chất thận nhân tạo

Thông báo mời thầu gói thầu:Vật tư tiêu hao, hóa chất thận nhân tạo

Thông báo mời thầu gói thầu:Vật tư tiêu hao, hóa chất thận nhân tạo: Thuộc dự toán: Mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất sinh phẩm chẩn đoán năm 2020 của BVĐK Vùng Tây Nguyên

Đăng lúc: 30-07-2020 05:21:09 AM | Đã xem: 339 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu
Thông báo mời thầu : Gói thầu vật tư y tế, test chuẩn đoán (đợt 1)

Thông báo mời thầu : Gói thầu vật tư y tế, test chuẩn đoán (đợt 1)

Thông báo mời thầu : Gói thầu vật tư y tế, test chuẩn đoán (đợt 1)

Đăng lúc: 17-07-2020 07:42:48 PM | Đã xem: 263 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu
Thông báo mời thầu: Goái thầu vệ sinh công nghiệp Bệnh viện ĐK Vùng Tây Nguyên

Thông báo mời thầu: Goái thầu vệ sinh công nghiệp Bệnh viện ĐK Vùng Tây Nguyên

Thông báo mời thầu: Goái thầu vệ sinh công nghiệp Bệnh viện ĐK Vùng Tây Nguyên

Đăng lúc: 18-06-2020 09:56:02 PM | Đã xem: 801 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu
Thông báo mời thầu:Mua thuốc vị thuốc cổ truyền năm 2020 thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở

Thông báo mời thầu:Mua thuốc vị thuốc cổ truyền năm 2020 thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở

Thông báo mời thầu:Mua thuốc vị thuốc cổ truyền năm 2020 thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở

Đăng lúc: 01-06-2020 03:47:46 AM | Đã xem: 353 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu
Thông báo mời thầu: Gói thầu: Mua thuốc Gereric thuộc danh mục thuốc không trúng thầu cấp cơ sở năm 2019

Thông báo mời thầu: Gói thầu: Mua thuốc Gereric thuộc danh mục thuốc không trúng thầu cấp cơ sở năm 2019

Thông báo mời thầu: Gói thầu: Mua thuốc Gereric thuộc danh mục thuốc không trúng thầu cấp cơ sở năm 2019

Đăng lúc: 04-05-2020 05:09:49 AM | Đã xem: 407 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu
Thông báo mời thầu: Gói thầu thiết bi(bao gồm phần mềm, triển khai, đào tạo)

Thông báo mời thầu: Gói thầu thiết bi(bao gồm phần mềm, triển khai, đào tạo)

Thông báo mời thầu: Gói thầu thiết bi(bao gồm phần mềm, triển khai, đào tạo)

Đăng lúc: 21-11-2019 04:27:26 AM | Đã xem: 441 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu

Các tin khác

1 2 3  Trang sau
 

Tin mới

Số ĐT đặt lịch khám bệnh
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN, Địa chỉ: 184 Trần Quý Cáp- Phường Tự An- TP Buôn Ma Thuột- tỉnh Đắk Lắk, Điện thoại nóng: 0262. 3919009 - 0262. 3852654
Điện thoại phòng KHTH
BRUCELLOSIS Ở NGƯỜI
KHÂU NỐI THÀNH CÔNG NGÓN TAY ĐỨT GẦN LÌA CHO BỆNH NHI 1 TUỔI
CẤP CỨU TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN THỰC HIỆN TỐT “THÔNG ĐIỆP 5K”
TRUYỀN MÁU HOÀN HỒI BẰNG MÁY CELLSAVER
Thông báo mời thầu: Gói thầu VTYT hóa chất xết nghiệm DA: VTYT Hóa chất sinh phẩm năm 2020
CHƯƠNG TRÌNH “PHẪU THUẬT NỤ CƯỜI” MIỄN PHÍ CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
KHÁM SÀNG LỌC, PHẪU THUẬT BỆNH ĐỤC THỦY TINH THỂ MIỄN PHÍ
NANG GIÁP MÓNG
VẸO CỔ BẨM SINH PHÁT HIỆN VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH
Thông báo mời thầu: Gói thầu VTYT vi sinh, ký sinh trùng (Đấu thầu lại) DA: mua sắm VTYT , hóa chất, sinh phẩm năm 2020
CẤP CỨU VÀ PHÒNG NGỪA ĐỘT QUỴ NÃO
TÁC DỤNG BẤT LỢI CỦA NACL 0,9%
GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG GIẢM ĐAU SAU MỔ: CÓ CÒN LÀ TIÊU CHUẨN VÀNG NỮA KHÔNG?
Thông báo mời thầu gói thầu : Thuốc Generic DA: Thuộc DM đấu thầu cấp cơ sở năm 2020
Thông báo mời thầu gói thầu: Mua biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị -DA: thuộc DM thuóc cấp cơ sở năm 2020
Bộ Y tế: Thông điệp 5K - "Lá chắn thép" trong phòng chống đại dịch COVID-19
Cúm mùa và kế hoạch giám sát trọng điểm COVID-19 tại Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên
Thông báo mời thâu: Gói thầu Vật tư thiêu hao, hóa chất thận nhân tạo
DÒ LUÂN NHĨ

Bạn quan tâm gì về BV?

Chuyên môn

Dịch vụ y tế

Ứng dụng kỹ thuật KH

Các vấn đề trên

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 142
  • Khách viếng thăm: 141
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 18453
  • Tháng hiện tại: 345260
  • Tổng lượt truy cập: 12109760
Cổng dịch vụ công quốc gia
Từ điển RHM
Sở Y Tế Đắk Lắk
Bộ y tế
Cục phòng chống HIV/ADIS
Bệnh viện Việt Đức
Cục quản lý dược
Cục khám chữa bệnh
Về đầu trang