bvvtn
Thông báo mời thầu mời thầu Gói thầu: Mua thuốc Vị thuốc cổ truyền năm 2021 thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở, Dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Thông báo mời thầu mời thầu Gói thầu: Mua thuốc Vị thuốc cổ truyền năm 2021 thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở, Dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Thông báo mời thầu mời thầu Gói thầu: Mua thuốc Vị thuốc cổ truyền năm 2021 thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở, Dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Đăng lúc: 07-04-2021 01:11:19 AM | Đã xem: 80 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu
Thông báo mời thầu: Gói thầu VTYT hóa chất xết nghiệm DA: VTYT Hóa chất sinh phẩm năm 2020

Thông báo mời thầu: Gói thầu VTYT hóa chất xết nghiệm DA: VTYT Hóa chất sinh phẩm năm 2020

Thông báo mời thầu: Gói thầu VTYT hóa chất xết nghiệm DA: VTYT Hóa chất sinh phẩm năm 2020

Đăng lúc: 30-12-2020 02:43:48 AM | Đã xem: 352 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu
Thông báo mời thầu: Gói thầu VTYT vi sinh, ký sinh trùng (Đấu thầu lại) DA: mua sắm VTYT , hóa chất, sinh phẩm năm 2020

Thông báo mời thầu: Gói thầu VTYT vi sinh, ký sinh trùng (Đấu thầu lại) DA: mua sắm VTYT , hóa chất, sinh phẩm năm 2020

Thông báo mời thầu: Gói thầu VTYT vi sinh, ký sinh trùng (Đấu thầu lại) DA: mua sắm VTYT , hóa chất, sinh phẩm năm 2020

Đăng lúc: 16-12-2020 09:32:32 PM | Đã xem: 316 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu
Thông báo mời thầu gói thầu : Thuốc Generic DA: Thuộc DM đấu thầu cấp cơ sở năm 2020

Thông báo mời thầu gói thầu : Thuốc Generic DA: Thuộc DM đấu thầu cấp cơ sở năm 2020

Thông báo mời thầu gói thầu : Thuốc Generic DA: Thuộc DM đấu thầu cấp cơ sở năm 2020

Đăng lúc: 09-12-2020 04:16:57 AM | Đã xem: 383 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu
Thông báo mời thầu gói thầu: Mua biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị -DA: thuộc DM thuóc cấp cơ sở năm 2020

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị -DA: thuộc DM thuóc cấp cơ sở năm 2020

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị -DA: thuộc DM thuóc cấp cơ sở năm 2020

Đăng lúc: 08-12-2020 03:52:21 AM | Đã xem: 308 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu
Thông báo mời thâu: Gói thầu Vật tư thiêu hao, hóa chất thận nhân tạo

Thông báo mời thâu: Gói thầu Vật tư thiêu hao, hóa chất thận nhân tạo

Thông báo mời thâu: Gói thầu Vật tư thiêu hao, hóa chất thận nhân tạo

Đăng lúc: 03-12-2020 05:17:25 AM | Đã xem: 305 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu
Thông báo mời thầu: gói thầu vật tư y tế, test chẩn đoán nhanh

Thông báo mời thầu: gói thầu vật tư y tế, test chẩn đoán nhanh

Thông báo mời thầu: gói thầu vật tư y tế, test chẩn đoán nhanh

Đăng lúc: 29-10-2020 05:01:26 AM | Đã xem: 443 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu
Thông báo mời thầu gói thầu:Mua thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2020 thuộc DM thuốc đấu thầu cấp cơ sở

Thông báo mời thầu gói thầu:Mua thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2020 thuộc DM thuốc đấu thầu cấp cơ sở

Thông báo mời thầu gói thầu:Mua thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2020 thuộc DM thuốc đấu thầu cấp cơ sở

Đăng lúc: 15-10-2020 03:56:06 AM | Đã xem: 499 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu , Thông báo
Thông báo mời thầu Gói thầu: Vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm (đợt 3)

Thông báo mời thầu Gói thầu: Vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm (đợt 3)

Thông báo mời thầu Gói thầu: Vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm (đợt 3)

Đăng lúc: 04-10-2020 09:56:47 AM | Đã xem: 566 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu , Thông báo
Thông báo về việc đấu giá tài sản

Thông báo về việc đấu giá tài sản

Thông báo về việc đấu giá tài sản

Đăng lúc: 02-10-2020 01:16:41 AM | Đã xem: 430 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu , Thông báo
Gói thầu: Mua sắm vật tư ấn phẩm năm 2020

Gói thầu: Mua sắm vật tư ấn phẩm năm 2020

Gói thầu: Mua sắm vật tư ấn phẩm năm 2020

Đăng lúc: 01-10-2020 09:13:53 AM | Đã xem: 258 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đăng lúc: 15-09-2020 06:22:46 AM | Đã xem: 442 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu
Thông báo mời thầu : Gói thầu Vật tư y tế, vi sinh, ký sinh trùng (đợt 2)

Thông báo mời thầu : Gói thầu Vật tư y tế, vi sinh, ký sinh trùng (đợt 2)

Thông báo mời thầu : Gói thầu Vật tư y tế, vi sinh, ký sinh trùng (đợt 2)

Đăng lúc: 14-08-2020 12:59:40 AM | Đã xem: 337 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu
Thông báo mời thầu gói thầu: Vật tư kỹ thuật cao

Thông báo mời thầu gói thầu: Vật tư kỹ thuật cao

Thông báo mời thầu gói thầu: Vật tư kỹ thuật cao : Thuộc dự toán mua sắm vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm chẩn đoán năm 2020

Đăng lúc: 05-08-2020 06:32:58 AM | Đã xem: 428 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu
Thông báo HSMT gói thầu : Hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán thuộc dự toán : Mua hóa chất sinh phẩm chẩn đoán năm 2020

Thông báo HSMT gói thầu : Hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán thuộc dự toán : Mua hóa chất sinh phẩm chẩn đoán năm 2020

Thông báo HSMT gói thầu : Hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán thuộc dự toán : Mua hóa chất sinh phẩm chẩn đoán năm 2020

Đăng lúc: 04-08-2020 06:01:06 AM | Đã xem: 580 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu
Thông báo mời thầu gói thầu:Vật tư tiêu hao, hóa chất thận nhân tạo

Thông báo mời thầu gói thầu:Vật tư tiêu hao, hóa chất thận nhân tạo

Thông báo mời thầu gói thầu:Vật tư tiêu hao, hóa chất thận nhân tạo: Thuộc dự toán: Mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất sinh phẩm chẩn đoán năm 2020 của BVĐK Vùng Tây Nguyên

Đăng lúc: 30-07-2020 05:21:09 AM | Đã xem: 416 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu
Thông báo mời thầu : Gói thầu vật tư y tế, test chuẩn đoán (đợt 1)

Thông báo mời thầu : Gói thầu vật tư y tế, test chuẩn đoán (đợt 1)

Thông báo mời thầu : Gói thầu vật tư y tế, test chuẩn đoán (đợt 1)

Đăng lúc: 17-07-2020 07:42:48 PM | Đã xem: 324 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu
Thông báo mời thầu: Goái thầu vệ sinh công nghiệp Bệnh viện ĐK Vùng Tây Nguyên

Thông báo mời thầu: Goái thầu vệ sinh công nghiệp Bệnh viện ĐK Vùng Tây Nguyên

Thông báo mời thầu: Goái thầu vệ sinh công nghiệp Bệnh viện ĐK Vùng Tây Nguyên

Đăng lúc: 18-06-2020 09:56:02 PM | Đã xem: 919 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu
Thông báo mời thầu:Mua thuốc vị thuốc cổ truyền năm 2020 thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở

Thông báo mời thầu:Mua thuốc vị thuốc cổ truyền năm 2020 thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở

Thông báo mời thầu:Mua thuốc vị thuốc cổ truyền năm 2020 thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở

Đăng lúc: 01-06-2020 03:47:46 AM | Đã xem: 430 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu
Thông báo mời thầu: Gói thầu: Mua thuốc Gereric thuộc danh mục thuốc không trúng thầu cấp cơ sở năm 2019

Thông báo mời thầu: Gói thầu: Mua thuốc Gereric thuộc danh mục thuốc không trúng thầu cấp cơ sở năm 2019

Thông báo mời thầu: Gói thầu: Mua thuốc Gereric thuộc danh mục thuốc không trúng thầu cấp cơ sở năm 2019

Đăng lúc: 04-05-2020 05:09:49 AM | Đã xem: 483 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin báo chí , Tin đấu thầu

Các tin khác

1 2 3  Trang sau
 

Tin mới

Số ĐT đặt lịch khám bệnh
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN, Địa chỉ: 184 Trần Quý Cáp- Phường Tự An- TP Buôn Ma Thuột- tỉnh Đắk Lắk, Điện thoại nóng: 0262. 3919009 - 0262. 3852654
Điện thoại phòng KHTH
TẦM QUAN TRỌNG CỦA TẦM SOÁT UNG THƯ CỔ TỬ CUNG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN TỔ CHỨC TẬP HUẤN CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN PHÒNG, KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI NHIỄM HOẶC NGHI NHIỄM SARS-COV-2
CỨU SỐNG BỆNH NHÂN THỦNG TIM, XUYÊN THẤU PHỔI DO DAO ĐÂM
SỬ DỤNG DỊCH TRUYỀN TRONG SỐC NHIỄM TRÙNG
Thông báo mời thầu mời thầu Gói thầu: Mua thuốc Vị thuốc cổ truyền năm 2021 thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở, Dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên
Lịch họp thường niên 2021
CÁC ÁP XE QUANH HỌNG
VIÊM MÀNG NÃO MỦ
ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA THAI NGOÀI TỬ CUNG
BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG (Systemic lupus erythematosus)
TẬP ĐỨNG THĂNG BẰNG TĨNH VÀ ĐỘNG
Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
DANH MỤC TÀI LIỆU VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
HẠN CHẾ SỬ DỤNG RƯỢU BIA ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHỎE
VAI TRÒ CỦA VACCINE TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19
THEO DÕI BỆNH NHÂN Ở GIAI ĐOẠN HỒI TỈNH
CÁC LOẠI VACCINE NGỪA COVID-19 HIỆN NAY
UNG THƯ VÒM HỌNG – BẠN NÊN BIÉT
TÌM HIỂU VỀ VACCINE CORONA VIRUS
Triển vọng chấm dứt đại dịch COVID-19

Bạn quan tâm gì về BV?

Chuyên môn

Dịch vụ y tế

Ứng dụng kỹ thuật KH

Các vấn đề trên

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 17
  • Khách viếng thăm: 16
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1859
  • Tháng hiện tại: 168322
  • Tổng lượt truy cập: 13554486
Cổng dịch vụ công quốc gia
Từ điển RHM
Sở Y Tế Đắk Lắk
Bộ y tế
Cục phòng chống HIV/ADIS
Bệnh viện Việt Đức
Cục quản lý dược
Cục khám chữa bệnh
Về đầu trang