bvvtn

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020-2025

Đăng lúc: Thứ ba - 07/07/2020 17:23 - Người đăng bài viết: admin
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020-2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020-2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020-2025
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 01-KH/ĐUK, ngày 18/11/2019 của Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk về đại hội chi bộ, đảng bộ tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Trong 2 ngày, từ ngày 25 đến ngày 26/6/2020, tại Hội trường Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên đã diễn ra Đại hội Đảng bộ Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí:
- Đồng chí Lê Năng Hảo, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk, Thành viên Tổ Chỉ đạo Đại hội Số 1 của Tỉnh;
- Đồng chí Đoàn Thị Biên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh;
 - Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk;
- Cùng 120 đại biểu chính thức dự đại hội, gồm các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ bệnh viện khóa XIV và các đại biểu được bầu tại Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025.


1. Diễn biến Đại hội
- Phiên trù bị (bắt đầu lúc 08h00’ đến 11h00’ ngày 25/6/2020)
Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 đồng chí, Đoàn thư ký Đại hội gồm 02 đồng chí. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua chương trình, quy chế, nội quy của Đại hội và tiến hành phổ biến Quy chế bầu cử trong Đảng.
- Phiên chính thức (bắt đầu lúc 07h00’ đến 13h00’ ngày 26/6/2020)
Đại hội thực hiện các nội dung theo chương trình Đại hội đã được biểu quyết thông qua tại phiên trù bị ngày 25/6/2020: (1) Ổn định tổ chức. (2) Chào cờ. (3) Khai mạc Đại hội. (4) Báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội. (5) Thông qua Báo cáo chính trị Ban chấp hành Đảng bộ khóa XIV chuẩn bị trình Đại hội. (6) Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ bệnh viện khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. (6) Thảo luận bổ sung, làm rõ các nội dung vào báo cáo chính trị. (7) Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo đại hội. (8) Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên Khóa  XV. (9) BCH tổ chức Hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. (10) BCH báo cáo kết quả hội nghị BCH lần thứ nhất trước Đại hội; (11) Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên; (12)  Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV ra mắt Đại hội; phát biểu nhận nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Khóa XV. (13) Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, tham gia vào Báo cáo chính trị.  (14) Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Kết quả Đại hội
- Kết quả bầu cử:
Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí.
Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên, khóa XV đã bầu  Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí, đồng chí Nguyễn Đại Phong tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy, đồng chí Võ Minh Thành tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy (với tỷ lệ phiếu bầu Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy đạt 100%); bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 03 đồng chí, đồng chí Võ Minh Thành được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.
Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 đồng chí, Đại biểu dự khuyết 01 đồng chí.

- Các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết của Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VI, Đảng bộ Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên xác định phương hướng chung nhiệm kỳ 2020-2025 là: Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, khắc phục những tồn tại, vượt mọi khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, củng cố khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng và toàn Đảng bộ, ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh, phấn đấu giữ vững danh hiệu cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả các mặt công tác góp phần xây dựng Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên nâng cao tầm vóc, tạo dựng niềm tin.
Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đảng viên, cán bộ công nhân viên và người lao động, triển khai tổ chức thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục tinh thần đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng và trong đơn vị, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy.

Sau 2 ngày làm việc tích cực và trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên lần thứ XV, nhiệm  kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và đổi mới, khẳng định ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống chính trị của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động tại bệnh viện.
Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức và người lao động tại bệnh viện phát huy cao độ truyền thống cách mạng vẻ vang, năng động, sáng tạo, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiêu biểu về trí tuệ, năng động, sáng tạo, có phẩm chất cách mạng, có trách nhiệm với công việc được giao, xây dựng Bệnh viện ngày càng phát triển, thực hiện trách nhiệm chăm lo cho sức khỏe của nhân dân các tỉnh Tây Nguyên./.
- Danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025
Stt Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Đại Phong Bí thư Đảng ủy  
2 Võ Minh Thành Phó bí thư Đảng ủy  
3 Ngô Văn Hùng Ủy viên Ban Thường vụ  
4 Lê Ka Thủy Ủy viên Ban Thường vụ  
5 Phạm Ngọc Tuyên Ủy viên Ban Thường vụ  
6 Ngô Văn Cường Ủy viên Ban Chấp hành  
7 Đào Anh Dũng Ủy viên Ban Chấp hành  
8 Nguyễn Đăng Giáp Ủy viên Ban Chấp hành  
9 Trần Thị Thúy Minh Ủy viên Ban Chấp hành  
10 Trịnh Hồng Nhựt Ủy viên Ban Chấp hành  
11 Lê Tất Thắng Ủy viên Ban Chấp hành  
12 Nguyễn Minh Trực Ủy viên Ban Chấp hành  
13 Hoàng Ngọc Anh Tuấn Ủy viên Ban Chấp hành  
14 Cao Hữu Vinh Ủy viên Ban Chấp hành  
15 Nguyễn Thế Vinh Ủy viên Ban Chấp hành  

Tác giả bài viết: Tuyết Sương- Văn phòng Đảng ủy
Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Tin mới

Số ĐT đặt lịch khám bệnh
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN, Địa chỉ: 184 Trần Quý Cáp- Phường Tự An- TP Buôn Ma Thuột- tỉnh Đắk Lắk, Điện thoại nóng: 0262. 3919009 - 0262. 3852654
Điện thoại phòng KHTH
TẬP NGỒI THĂNG BẰNG TĨNH VÀ ĐỘNG
XƠ CỨNG RẢI RÁC (MS)
NGUYÊN TẮC GIÚP TRÁNH CHẤN THƯƠNG TRONG THỂ THAO VÀ VẬT LÝ TRỊ LIỆU KHI BỊ BONG GÂN CỔ CHÂN
BRUCELLOSIS Ở NGƯỜI
KHÂU NỐI THÀNH CÔNG NGÓN TAY ĐỨT GẦN LÌA CHO BỆNH NHI 1 TUỔI
CẤP CỨU TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN THỰC HIỆN TỐT “THÔNG ĐIỆP 5K”
TRUYỀN MÁU HOÀN HỒI BẰNG MÁY CELLSAVER
Thông báo mời thầu: Gói thầu VTYT hóa chất xết nghiệm DA: VTYT Hóa chất sinh phẩm năm 2020
CHƯƠNG TRÌNH “PHẪU THUẬT NỤ CƯỜI” MIỄN PHÍ CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
KHÁM SÀNG LỌC, PHẪU THUẬT BỆNH ĐỤC THỦY TINH THỂ MIỄN PHÍ
NANG GIÁP MÓNG
VẸO CỔ BẨM SINH PHÁT HIỆN VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH
Thông báo mời thầu: Gói thầu VTYT vi sinh, ký sinh trùng (Đấu thầu lại) DA: mua sắm VTYT , hóa chất, sinh phẩm năm 2020
CẤP CỨU VÀ PHÒNG NGỪA ĐỘT QUỴ NÃO
TÁC DỤNG BẤT LỢI CỦA NACL 0,9%
GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG GIẢM ĐAU SAU MỔ: CÓ CÒN LÀ TIÊU CHUẨN VÀNG NỮA KHÔNG?
Thông báo mời thầu gói thầu : Thuốc Generic DA: Thuộc DM đấu thầu cấp cơ sở năm 2020
Thông báo mời thầu gói thầu: Mua biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị -DA: thuộc DM thuóc cấp cơ sở năm 2020
Bộ Y tế: Thông điệp 5K - "Lá chắn thép" trong phòng chống đại dịch COVID-19

Bạn quan tâm gì về BV?

Chuyên môn

Dịch vụ y tế

Ứng dụng kỹ thuật KH

Các vấn đề trên

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 21
  • Hôm nay: 1722
  • Tháng hiện tại: 391994
  • Tổng lượt truy cập: 12156494
Cổng dịch vụ công quốc gia
Từ điển RHM
Sở Y Tế Đắk Lắk
Bộ y tế
Cục phòng chống HIV/ADIS
Bệnh viện Việt Đức
Cục quản lý dược
Cục khám chữa bệnh
Về đầu trang