bvvtn

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC HỘI NGHỊ NỘI TIẾT – ĐÁI THÁO ĐƯỜNG -RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN LẦN THỨ X TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT (09-10/12/2016)

Đăng lúc: Thứ sáu - 18/11/2016 16:16 - Người đăng bài viết: admin
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC HỘI NGHỊ NỘI TIẾT – ĐÁI THÁO ĐƯỜNG -RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN LẦN THỨ X TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT (09-10/12/2016)
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC HỘI NGHỊ NỘI TIẾT – ĐÁI THÁO ĐƯỜNG -RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN LẦN THỨ X TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT (09-10/12/2016)

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC HỘI NGHỊ NỘI TIẾT – ĐÁI THÁO ĐƯỜNG -RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN LẦN THỨ X TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT (09-10/12/2016)

HỘI TRƯỜNG A
CHỦ TỌA ĐOÀN   THỨ SÁU 09.12.2016
PHIÊN 1   BÁO CÁO KHOA HỌC TIẾNG ANH
GS.TS. Thái Hồng Quang
GS.TS. Trần Hữu Dàng
GS.TS. Nguyễn Hải Thủy
GS.TS. Hoàng Trọng Thảng
PGS.TS. Vũ Thanh Huyền
PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Đào
TS.BS. Cao Mỹ Phượng
 
 
8.00 Hypertriglyceridemia induced Acute Pancreatitis . Report of 5 cases (10p)
MD. Vo Thi Minh Duc. Hue University Hospital
8.10 Insulin resistance in patients with chronic phase of stroke (10p)
MD.Nguyen Van Tri. Danang C Hospital
8.20 Erectile dysfunction (ED) in type 2 diabetic patients (10p)
MD. Le Van Bon. Quy Nhon General Hospital
8.30 Pronostic Significance of Serum uric acid level in acute stroke patients (10p)
PhD.Nguyen Dinh Toan. Hue University of Medicine and Pharmacy
8.40 Leptin, risk factor of type 2 prediabetes (10p)
MA.Tran Minh Triet. University Medical Center in HCM City (UMCHCM)
8.50 Brain MRI correlates of neurocognitive disorder in the type 2 diabetes (10p)
 MA. Nguyen Van Vy Hau. Danang Family Hospital 
9.00 Metabolic Syndrome in female subjects with vegan diet (10p)
 MA.Nguyen Hai Ngoc Minh. Hue Family Medical Center, Hue University of Medicine and Pharmacy 
9.10 The mechanisms of improved glucose metabolism after weight reduction in morbidly obese patients with type 2 diabetes mellitus: Effects of a diet simulating the situation after bariatric surgery (10p).
PhD. To Viet Thuan. Hoan My Danang Hospital
9.20 Thảo luận (20p)
CHỦ TỌA ĐOÀN   BỆNH THẦN KINH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
PHIÊN 3  
GS.TS. Trần Hữu Dàng
PGS.TS. NguyễnThị Nhạn
PGS.TS. Lê Văn An
TS. BS. Nguyễn Đình Toàn
BSCKII. Nguyễn Văn Hoàn
9.40
Cập nhật bệnh thần kinh Đái tháo đường (20p)
GS.TS. Trần Hữu Dàng, Trường ĐHYD Huế
10.00 Cập nhật chẩn đoán bệnh não Đái tháo đường (20p)
ThS. Nguyễn Văn Vy Hậu, Bệnh Viện Gia Đình Đà Nẵng
10.20 Ứng dụng thang điểm DSM 5 trong chẩn đoán rối loạn thần kinh nhận thức ở bệnh nhân Đái tháo đường (20p)
TS.BS. Nguyễn Đình Toàn, Trường ĐHYD Huế
10.40 Nghiên cứu kháng insulin,nồng độ leptin và MCP1 huyết tương trên bệnh nhân Đái tháo đường type 2 (10p)
BSCKII. Nguyễn Văn Hoàn, Bệnh viện Nội Tiết Nghệ An
10.50 Nghiên cứu mức độ kiểm soát huyết áp và tình trạng hạ huyết áp tư thế đứng ở bệnh nhân Đái tháo đường type 2 trên 05 năm
BSCKI. Lưu Văn Huân, Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng
11.00 Nghiên cứu Bệnh lý bàng quang Đái tháo đường (10p)
PGS.TS. Lê Văn An, Trường ĐHYD Huế
11.10 Điều trị giảm đau trong bệnh thần kinh Đái tháo đường (10p)
PGS.TS. Nguyễn Thị Nhạn, Trường ĐHYD Huế
11.20 Thảo Luận (10p)
CHỦ TỌA ĐOÀN RỐI LOẠN LIPID MÁU
PHIÊN 5
GS.TS. Thái Hồng Quang
GS.TS. Nguyễn Hải Thủy
GS.TS. Hoàng Trọng Thảng
PGS.TS. Trần Văn Huy
PGS.TS. Nguyễn Kim Lương

 
13.30 Cập nhật điều trị rối loạn lipid máu (khuyến cáo ACC/AHA và ESC 2016 (20p)
PGS.TS. Trần Văn Huy, Bệnh viện Khánh Hòa
13.50 Khảo sát tỷ lệ rối loạn lipid máu ở bệnh nhân Đái tháo đường type 2 đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang năm 2015 (10p)
ThS. Giảng Thị Mộng Huyền, Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang
14.00 Rối loạn chuyển hóa lipid ở bệnh nhân Đái tháo đường típ 2 (20p)
PGS.TS. Nguyễn Kim Lương, Bệnh viện đa khoa TƯ Thái Nguyên
14.20 Viêm tụy cấp do tăng Triglycerides (20p) 
GS.TS. Hoàng Trọng Thảng, Trường ĐHYD Huế
14.40 Rối loạn lipid máu ở bệnh nhân Đái tháo đường type 2 mới phát hiện tại Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang (10p)
BSCKII. Nguyễn Văn Mừng, Bệnh viện Đa khoa, Huyện Gò Công Tây
14.50 Cập nhật điều trị rối loạn lipid máu trên bệnh nhân Đái tháo đường type 2 theo ADA/AACE 2016 (20p)
GS.TS. Nguyễn Hải Thủy, Trường ĐHYD Huế
15.10 Thảo luận (20p) 
CHỦ TỌA ĐOÀN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
PHIÊN 7
PGS.TS. Nguyễn Thị Nhạn
PGS.TS. Trần Kim Trang
PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Đào
PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền
TS.BS. Hồ Huỳnh Quang Trí
TS. BS.Cao Mỹ Phượng

 
15.20 Điều trị hạ đường huyết cho Bệnh nhân Đái tháo đường type 2: Góc nhìn của thầy thuốc Tim mạch.
TS.BS. Hồ Huỳnh Quang Trí, Viện Tim TP Hồ Chí Minh
15.40 Tỷ lệ mắc Đái tháo đường và một số yếu tố liên quan ở người 45-69 tuổi tại 3 huyện thuộc tỉnh Đắk Lắk (10p)
ThS. Trịnh Quang Trí, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk
15.50 Thang điểm FINDRISC trong dự báo Đái tháo đường (10p)
TS.BS. Cao Mỹ Phượng, Sở Y Tế Tỉnh Trà Vinh
16.00 Cập nhật điều trị bệnh động mạch hai chi dưới ở bệnh nhân Đái tháo đường(20p)
PGS.TS. Nguyễn Thị Nhạn, Trường ĐHYD Huế
16.20 Thuốc ức chế SGLT2 và các vấn đề liên quan Tim Mạch (20p)
PGS. TS. Trần Kim Trang, ĐHYD Hồ Chí Minh
16.40 Thực hành lâm sàng: Chỉ định insulin nền cho Bệnh nhân Đái tháo đường type 2 cho ai, khi nào và như thế nào là hiệu quả (20p)
PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Đào, Bệnh Viện Tim Tâm Đức
17.00 Hiệu quả của chương trình giáo dục tự quản lý bệnh nhân Đái tháo đường típ 2 tại BVĐK tỉnh Bình Định (10p)
ThS. Nguyễn Hữu Lành, BVĐK tỉnh Bình Định
17.10 Hạ đường huyết và nguy cơ tim mạch - yếu tố quan trọng để lựa chọn insulin trong thực hành lâm sàng (20p)
PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền - Viện Lão Khoa Trung Ương
17.30 Thảo Luận (10p)
THỨ BẢY (10.12.2016) 8.00 LỂ KHAI MẠC
(Văn nghệ chào mừng và phát biểu khai mạc Hội nghị)
CHỦ TỌA ĐOÀN
PHIÊN 9   ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ TIM MẠCH
GS.TS. Thái Hồng Quang
GS .TS. Trần Hữu Dàng
GS.TS. Huỳnh Văn Minh
GS.TS. Nguyễn Hải Thủy
BSCKII. Doãn Hữu Long
BSCKII. Bùi Trường Phong
9.00 Đái thái đường và Bệnh Lao (20p)
GS.TS. Thái Hồng Quang, Chủ tịch hội NT- Đái tháo đường Việt Nam
9.20 Thực tiễn điều trị bệnh Đái tháo đường tại Việt Nam sau Metformin (20p)
GS.TS. Trần Hữu Dàng, Trường ĐHYD Huế
9.40 Đái tháo đường type 2 và Rung Nhĩ. Từ cơ chế bệnh sinh đến thực tiển lâm sàng cập nhật ESC 2016 (20p)
GS.TS. Huỳnh Văn Minh, Trường ĐHYD Huế.
10.00 Có nên sử dụng nhóm ức chế SGLT2 cho bệnh nhân Đái tháo đường type 2 người Châu Á không? (20p)
GS.TS. Nguyễn Hải Thủy, Trường ĐHYD Huế
10.20 Thảo Luận (10p)
CHỦ TỌA ĐOÀN RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA
PHIÊN 11
GS.TS. Võ Tam
GS.TS. Nguyễn Đức Công
PGS TS . Lê Anh Thư
PGS.TS. Nguyễn Văn Trí

 
10.30 Tăng acid uric máu, bệnh Gout và các bệnh liên quan (20p)
PGS.TS. Lê Anh Thư, Bệnh viện Chợ Rẩy
10.50 Mối liên quan giữa Tăng acid uric máu và Bệnh thận mạn (20p)
GS.TS. Võ Tam, Trường ĐHYD Huế
11.10 Feburic, liệu pháp kiểm soát acid uric máu mới, bảo vệ chức năng thận (10p)
BS. Cao Quang Thái
11.20 Khía cạnh kinh tế dược trong lựa chọn thuốc điều trị bệnh Đái tháo đường (20p)
GS.TS. Nguyễn Đức Công, Bệnh Viện Thống Nhất
11.40 Cập nhật sau hội nghị Tăng Huyết Áp Thế Giới 2016 (20p)
PGS.TS. Nguyễn Văn Trí, Bệnh Viện Chợ Rẩy
12.00 Thảo Luận (10p)
CHỦ TỌA ĐOÀN BIẾN CHỨNG TIM MẠCH VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
PHIÊN 13
GS.TS.Trần Hữu Dàng
GS.TS. Huỳnh Văn Minh
PGS.TS. Nguyễn Thị Nhạn
PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Đào
TS.BS. Hồ Huỳnh Quang Trí
BSCKII. Ngô Văn Hùng

 
13.30 Giá trị nồng độ NTproBNP huyết tương trong dự báo suy tim ở Bệnh nhân ĐTĐ típ 2 (10p)
BSCKII. Nguyễn Hoàng Vũ, BVĐK tỉnh Bình Định
13.40 Suy tim Đái tháo đường giai đoạn 2015-2016 có gì mới? (20p)
GS.TS. Huỳnh Văn Minh,Trường ĐHYD Huế
14.00 Cá nhân hóa điều trị trong Hướng dẫn thực hành Lâm Sàng của IDF-2016 có gì mới (20p)
PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Đào, Bệnh Viện Tim Tâm Đức
14.20 Điều trị bệnh Tim thiếu máu cục bộ ở bệnh nhân Đái tháo đường: Cập nhật 2016 (20p)
TS.BS. Hồ Huỳnh Quang Trí, Viện Tim TP Hồ Chí Minh
14.40 Nồng độ Testosterone ở bệnh nhân Đái tháo đường type 2 có Bệnh mạch vành (10p)
BSCKII. Nguyễn Thị Bạch Oanh, Bệnh Viện TW Huế
14.50 Vai trò nhóm ức chế DPP-4 trong điều trị Đái tháo đường type 2 (20p)
GS.TS. Trần Hữu Dàng, Trường ĐH Y Dược Huế
15.10 Thảo Luận (20p)
CHỦ TỌA ĐOÀN BỆNH NỘI TIẾT - CHUYỂN HÓA NGƯỜI CAO TUỔI
PHIÊN 15
GS.TS. Thái Hồng Quang
GS.TS. Nguyễn Hải Thủy
PGS.TS. Nguyễn văn Trí
PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền
BSCKII. Bùi Trường Phong
ThS. Diệp Thị Thanh Bình

 
15.30 Rối loạn chức năng tuyến giáp ở người cao tuổi (10p)
ThS. Nguyễn Xuân Thanh, Bệnh viện Lão khoa trung ương
15.40 Đái Tháo đường type 2 người cao tuổi: Tiếp cận đa yếu tố nguy cơ (20p)
PGS.TS. Nguyễn văn Trí, Bệnh Viện Chợ Rẩy
16.00 Các rào cản trong điều trị Đái tháo đường ở người cao tuổi (10p)
ThS. Nguyễn Ngọc Tâm, Trường Đại học Y Hà Nội
16.10 Sử dụng insulin cho người bệnh cao tuổi mắc Đái tháo đường (20p)
PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền, Trường Đại học Y Hà Nội
16.30 Liên quan giữa hạ đường máu và nồng độ HbA1c ở bệnh nhân Đái tháo đường type 2
ThS. Trần Thị Hoa Vi, Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định
16.40 Hạ đường huyết trên bệnh nhân Đái tháo đường người cao tuổi. Sự lựa chọn hợp lý (10p)
BSCKII. Hoàng Ngọc Thọ, Bệnh Viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
16.50 Sử dụng an toàn và hiệu quả Liệu Pháp insulin cho bệnh nhân Đái tháo đường type 2 (20p)
GS.TS. Nguyễn Hải Thủy, Trường ĐH YDược Huế
17.10 Thảo luận (20p)
17.30 TỔNG KẾT
18.30 GALA DINNER

HỘI TRƯỜNG B
CHỦ TỌA ĐOÀN   NGÀY THỨ SÁU 09.12.2016
PHIÊN 2 BỆNH THẬN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
GS.TS. Võ Tam
PGS.TS. Hoàng Trung Vinh
PGS.TS.Lê Anh Thư
PGS.TS. Lê Văn An
TS.BS. Nguyễn Thu Hương
BSCKII. Lê Văn Bổn
 
 

 
9.00 Liệu pháp Insulin và biểu hiện hạ đường huyết ở Bệnh nhân Đái tháo đường type 2 có biến chứng thận (20p)
PGS.TS. Hoàng Trung Vinh, Học Viện Quân Y
9.20 Nghiên cứu microalbumin niệu và các yếu tố nguy cơ liên quan ở bệnh nhân Đái tháo đường type 2 phát hiện lần đầu (10p)
BSCKII. Trần Nam Quân, Trung tâm Nội tiết Khánh Hòa
9.30 Ước tính mức lọc cầu thận với creatinine huyết thanh bằng hai công thức MDRD và CROCKCROFT – GAULT ở bệnh nhân Đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang 2015 (10p)
BSCKII. Lê Thúy Phượng, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang
9.40 Nghiên cứu tỷ lệ một số đặc điểm Bệnh thận mạn theo phân loai KDOQI-2012 ở bệnh nhân Đái tháo đường type 2 (10p)
TS.BS. Nguyễn Thu Hương, BVĐK Trung Ương Thái Nguyên
9.50 Mối tương quan giữa nồng độ lipoprotein gắn phospholipase A2 huyết tương với bilan lipid, hs CRP ở bệnh nhân đang lọc màng bụng
ThS. Trần Đức Minh, Bệnh Viện TW Huế
10.00 Khảo sát yếu tố nguy cơ và tiên lượng ở bệnh nhân Đái tháo đường type 2 có tổn thương Thận cấp
ThS. Lê Nguyễn Xuân Điền, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định
10.10 Nghiên cứu chức năng thận ở Bệnh nhân Đái tháo đường type 2 bằng nồng độ Cystatin huyết thanh
ThS. Đặng Anh Đào. Bệnh viện Đà Nẵng
10.20 Kháo sát microalbumine niệu trên bệnh nhân Đái tháo đường type 2 có tăng huyết áp tại bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy (10p)
BSCKII. Nguyễn Văn Nhuẫn, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy
10.30 Khảo sát đặc điểm liên quan đên điều trị Bệnh nhân Đái tháo đường type 2 có bệnh thận mạn giai đọan cuối (10p)
PGS.TS. Hoàng Trung Vinh, Học Viên Quân Y
10.40 Thảo luận (10p)
CHỦ TỌA ĐOÀN NỘI TIẾT - NHI KHOA
PHIÊN 4
PGS.TS. Hoàng Thị Thủy Yên,
PGS.TS. Nguyễn Thị Nhạn
PGS.TS. Tạ Văn Trầm
TS.BS. Trần Thị Thúy Minh
ThS. Nguyễn Đức Thuận
BSCKII. Hoàng Ngọc Anh Tuấn

 
10.50 Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh Basedow trẻ em (10p)
PGS.TS. Hoàng Thị Thủy Yên, Bộ môn Nhi, Đại học Y Dược Huế
11.00 Đặc điểm suy giáp tiên phát tại khoa Nhi bệnh viện Trung ương Huế (10p)
ThS. Phan Thị Cẩm Vân, Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế
11.10 Nghiên cứu tỷ lệ bệnh bướu cổ của trẻ em 8-10 tuổi và kiến thức - thực hành của phụ nữ 18-49 tuổi về phòng chống các rối loạn thiếu i ốt tại tỉnh Bình Định năm 2015 (10p)
BSCKII. Hoàng Xuân Thuận, TT Phòng chống Sốt rét & Các bệnh Nội tiết Bình Định
11.20 Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh tuyến giáp tự miễn ở trẻ em (10p)
Bs Trần Thị Dung, Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi Bình Thuận
11.30 Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng dậy thì sớm vô căn ở trẻ gái (10p)
ThS. Đặng Thị Yên, Khoa Y- Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
11.40 Rối loạn chuyển hóa bẩm sinh (10p)
BSCKII. Nguyễn Thị Diễm Chi, Trung tâm Nhi Bệnh viện TW Huế
11.50 Thảo Luận (20p)
CHỦ TỌA ĐOÀN NỘI TIẾT CHUNG
PHIÊN 6
PGS.TS. Nguyễn Thị Nhạn
PGS.TS. Hoàng Thị Thủy Yên
PGS.TS. Lê Văn An
TS.BS. Trần Bá Thoại
TS.BS.Lê Văn Chi
TS.BS. Nguyễn Thị Thu Thảo
TS.BS. Nguyễn Văn Tân
TS.BS. Nguyễn Thu Hương

 
13.30 U Tuyến Yên tiết Prolactin
BSCKII. Nguyễn Thị Bạch Oanh, Bệnh Viện Trung Ương Huế
13.40 Bệnh Cushing (nhân 1 trường hợp tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng)
TS.BS. Trần Bá Thoại, Bệnh Viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng
13.50 Đánh giá kết quả điều trị bệnh cường giáp mới phát hiện tại Trung tâm Phòng chống Sốt rét & Các bệnh Nội tiết Bình Định (10p)
BSCKI. Nguyễn Duy Tú, TT Phòng chống Sốt rét & Các bệnh Nội tiết Bình Định
14.00 Phẩu thuật cắt giảm tuyến giáp bằng dao siêu âm ở bệnh nhân Basedow (10p)
BSCKI. Nguyễn Thanh Hải, Bệnh viện Nội Tiết Nghệ An
14.10 Rung nhĩ trong cường giáp và thuốc chống đông (20p)
TS.BS. Nguyễn Văn Tân, Bệnh viện Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh
14.30 Tim cường giáp
TS.BS. Nguyễn Thu Hương.Bệnh viện ĐK Trung Ương Thái Nguyên
14.50 Nồng độ hormone giáp trong Hội Chứng Thận Hư (20p)
PGS.TS. Lê Văn An, ĐHYD Huế
15.10 Cập nhật chẩn đoán và điều trị suy giáp (20p)
TS.BS. Nguyễn Thị Thu Thảo, Bệnh viện Nhân dân Gia Định
15.30 Thảo luận (20p)
NỘI TIẾT - SẢN KHOA
15.50 Cập nhật chẩn đoán và điều trị cường giáp trong thai kỳ (20p)
PGS.TS. Nguyễn Thị Nhạn, ĐHYD Huế
16.10. Đái tháo đường thai kỳ tại bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng ( 10p)
BS. Lê Mỹ Hằng, Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng
16.20 Insulin lý tưởng: từ lý thuyết tới thực tế lâm sàng (20p)
ThS. Võ Tấn Khoa - Bệnh viện Nhân dân 115, TP. HCM
16.40 Cập nhật chẩn đoán & điều trị Đái tháo đường thai kỳ
TS.BS. Lê Văn Chi , ĐHYD Huế
17.00 Thảo luận (20p)
THỨ BẢY (10.12.2016) 8.00 LỄ KHAI MẠC
(Kính mời toàn thể Đại biểu tập trung về Hội trường A để dự lể khai mạc)
CHỦ TỌA ĐOÀN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ TĂNG HUYẾT ÁP
PHIÊN 8
GS.TS. Võ Tam
PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Đào
PGS.TS. Trần Kim Trang
PGS.TS. Hoàng Anh Tiến
TS.BS. Nguyễn Thị Thu Thảo,

 
9.00 Đái tháo đường và tăng huyết áp: Nguy cơ kép trên Thận (20p)
PGS.TS. Trần Kim Trang, ĐHYD Hồ Chí Minh
9.20 Các thuốc điều trị Đái tháo đường mới nên bắt đầu khi nào và cho ai là phù hợp (20p)
PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Đào, Bệnh Viện Tim Tâm Đức
9.40 Nghiên cứu sự khác biệt Huyết áp động mạch giữa tay phải và tay trái (10p)
TS.BS. Nguyễn Thị Thu Thảo, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định
9.50 Đánh giá kết quả điều trị Đái tháo đường type 2 mới phát hiện bằng Metformin tại bệnh viện Đa khoa Gò Công năm 2014 (10p)
BSCKII. Lê Duy Hải, Bệnh viện Đa khoa Gò Công Đông
10.00 Vai trò của thuốc ức chế thụ thể Angiotensin II trong bệnh lý tim mạch (20p)
PGS.TS. Hoàng Anh Tiến, ĐHYD Huế
10.20 Thảo luận (10p)
CHỦ TỌA ĐOÀN CẬP NHẬT THUỐC VIÊN HẠ ĐƯỜNG HUYẾT
PHIÊN 10
GS.TS. Trần Hữu Dàng
GS.TS. Nguyễn Đức Công
PGS.TS. Nguyễn Tá Đông
PGS.TS. Tạ Văn Trầm
TS.BS. Châu Mỹ Chi
 

 
10.30 Cập nhật dịch tễ, chẩn đoán, theo dõi và điều trị Đái tháo đường (20p)
GS.TS. Trần Hữu Dàng, ĐHYD Huế
10.50 Cập nhật tính an toàn trên tim mạch của đồng vận GLP-1 (20p)
GS.TS. Nguyễn Đức Công, Bệnh viện Thống Nhất
11.10 Đánh giá kết quả ban đầu phố hợp Metformin và Vildagliptin trong điều trị Đái tháo đường type 2 tại ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Tiền Giang (10p)
BSCKII. Nguyễn Hữu Diệp, Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh Tiền Giang
11.20 Thuốc ức chế SGLT2: Giải pháp kiểm soát đường huyết tác động trên thận độc lập với insulin và an toàn trên tim mạch (20p)
PGS.TS. Nguyễn Tá Đông, Bệnh viện TW Huế
11.40 Tại sao METFORMINE luôn là thuốc được lựa chọn đầu tiên trong các Khuyến Cáo điều trị Đái tháo đường type 2 (20p)
GS.TS. Nguyễn Hải Thủy, Trường Đại Học Y Dược Huế
12.00 Liên quan giữa nồng độ Myeloperoxydase (MPO) huyết thanh và tổn thương Động mạch cảnh ở bệnh nhân Đái tháo đường type 2 (10p)
TS.BS. Châu Mỹ Chi - Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang
12.10 Thảo luận (20p)
CHỦ TỌA ĐOÀN BIẾN CỐ TIM MẠCH DO XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH
PHIÊN 12
PGS.TS. Trần Văn Huy
PGS.TS. Lê Chuyển
PGS.TS. Nguyễn Kim Lương
TS.BS. Quách Hữu Trung
BSCKII. Trần Văn Trung
ThS. Diệp Thị Thanh Bình
13.30 Tiếp cận tối ưu phòng chống bệnh tim mạch xơ vữa ở bệnh nhân Đái tháo đường type 2 cập nhật 2016 (20p)
PGS.TS. Trần Văn Huy, BVĐK Tỉnh Khánh Hòa
13.50 Giá trị nồng độ anti-Cardiolipin huyết thanh trong dự báo tiên lượng NMN cấp (10p)
PGS.TS. Lê Chuyển, ĐHYD Huế
14.00 Khảo sát mối tương quan giữa chỉ số kháng insulin HOMA-IR với các yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân Đái tháo đường típ 2 (10p)
BSCKII. Trần Văn Trung, BVĐK tỉnh Bình Định
14.10 Nghiên cứu giá trị của chỉ số Vòng bụng và Chiều cao trong Bệnh mạch Vành (10p)
TS.BS. Quách Hữu Trung, Bệnh viện YHCT BỘ Công An
14.20 Vai trò COPEPTIN huyết thanh trong dự báo và tiên lượng bệnh lý TBMMN(10p)
ThS. Nguyễn Thành Công, Bệnh Viên Đa Khoa Tỉnh Gia Lai
14.30 Vai trò của HbA1c trong tiên lượng bệnh nhân Nhồi Máu Não Cấp tại BVĐK ĐắkLắk (10p)
ThS. Trần Quang Huy, BVĐK Tỉnh ĐakLak
14.40 Khảo sát nồng độ hs- CRP huyết thanh trên bệnh nhân Đái tháo đường type 2 tại bệnh viện tỉnh ĐắkLắk (10p)
ThS. Nguyễn Doãn Sơn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk
14.50 Nghiên cứu tình hình đánh giá kết quả điều trị tăng huyết áp bằng Enalapril ở bệnh nhân Đái tháo đường type 2 tại bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang (10p)
BSCKII. Phạm Thị Tùng, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang
15.00 So sánh hiệu quả trên kháng viêm và tổn thương động mạch cảnh khi phối phợp Atorvastatine và Aspirin so với Aspirin đơn thuần trên Bệnh nhân nhồi máu não cấp (10p)
PGS.TS. Lê Chuyển, ĐHYD Huế
15.10 Thảo Luận (10p)
CHỦ TỌA ĐOÀN THĂM DÒ NỘI TIẾT TIM MẠCH HỌC
PHIÊN 14
GS.TS. Huỳnh Văn Minh
GS.TS. Hoàng Trọng Thảng,
TS.BS. Nguyễn Thị Thu Thảo
TS.BS. Võ Bảo Dũng
BSCKII. Nguyễn Thị Minh Diểm
BSCKII. Ngô Văn Hùng
 

 
15.30 Đánh giá độ cứng Động mạch trên bệnh nhân Đái tháo đường (10p)
TS.BS. Phạm Tuấn Dương, Bệnh viện 19/8 Hà Nội
15.40 Nghiên cứu vai trò rối loạn đường máu trong tiên lượng bệnh nhân Xuất huyết não
BSCKII. Nguyễn Thị Minh Diểm, Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Bình Định
15.50 Nghiên cứu Kháng insulin trên bệnh nhân suy tim có EF giảm và EF bảo tồn (10p)
ThS. Trần Kim Son, ĐHYD Cần Thơ
16.00 Cập nhật chẩn đoán và điều trị Gan nhiễm mỡ không do rượu (20p)
GS.TS. Hoàng Trọng Thảng, ĐHYD Huế
16.20 Vai trò nào cho Chẹn Beta thế hệ mới trong Tăng Huyết Áp có Rối Loạn Chuyển Hóa (20p)
GS.TS. Huỳnh Văn Minh, ĐH Y Dược Huế
16.40 Vai trò thăm dò Đáp ứng giãn mạch qua trung gian dòng chảy (FMD) và bề dày lớp nội trung mạc (IMT) trong chẩn đoán sớm xơ vữa động mạch (20p)
TS.BS. Võ Bảo Dũng, Bệnh viện ĐK Bình Định
17.00 Khảo sát biến chứng động mạch ngoại biên trên bệnh nhân ĐTĐ típ 2 bằng chỉ số huyết áp tâm thu cổ chân/cánh tay (10p)
BS.Trương Quang Hoành. Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định
17.10 Nghiên cứu mật độ khoáng xương ở bệnh nhân Đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công (10p)
BSCKII. Lê Thị Hòa, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang
17.20 Đánh giá kết quả điều trị bệnh Đái tháo đường type 2 có HbA1c < 11% theo khuyến cáo của IDC – 2010 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định”
BSCKII. Nguyễn Bá Hảo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định  

17.30
Tổng kết

Ý kiến bạn đọc

 

Tin mới

Số ĐT đặt lịch khám bệnh
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN, Địa chỉ: 184 Trần Quý Cáp- Phường Tự An- TP Buôn Ma Thuột- tỉnh Đắk Lắk, Điện thoại nóng: 0262. 3919009 - 0262. 3852654
Điện thoại phòng KHTH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN TỔ CHỨC TẬP HUẤN CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN PHÒNG, KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI NHIỄM HOẶC NGHI NHIỄM SARS-COV-2
CỨU SỐNG BỆNH NHÂN THỦNG TIM, XUYÊN THẤU PHỔI DO DAO ĐÂM
SỬ DỤNG DỊCH TRUYỀN TRONG SỐC NHIỄM TRÙNG
Thông báo mời thầu mời thầu Gói thầu: Mua thuốc Vị thuốc cổ truyền năm 2021 thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở, Dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên
Lịch họp thường niên 2021
CÁC ÁP XE QUANH HỌNG
VIÊM MÀNG NÃO MỦ
ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA THAI NGOÀI TỬ CUNG
BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG (Systemic lupus erythematosus)
TẬP ĐỨNG THĂNG BẰNG TĨNH VÀ ĐỘNG
Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
DANH MỤC TÀI LIỆU VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
HẠN CHẾ SỬ DỤNG RƯỢU BIA ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHỎE
VAI TRÒ CỦA VACCINE TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19
THEO DÕI BỆNH NHÂN Ở GIAI ĐOẠN HỒI TỈNH
CÁC LOẠI VACCINE NGỪA COVID-19 HIỆN NAY
UNG THƯ VÒM HỌNG – BẠN NÊN BIÉT
TÌM HIỂU VỀ VACCINE CORONA VIRUS
Triển vọng chấm dứt đại dịch COVID-19
VAI TRÒ CỦA DỊCH TRUYỀN ALBUMIN TRÊN BỆNH NHÂN HỒI SỨC

Bạn quan tâm gì về BV?

Chuyên môn

Dịch vụ y tế

Ứng dụng kỹ thuật KH

Các vấn đề trên

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 38
  • Khách viếng thăm: 35
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 15106
  • Tháng hiện tại: 125790
  • Tổng lượt truy cập: 13511954
Cổng dịch vụ công quốc gia
Từ điển RHM
Sở Y Tế Đắk Lắk
Bộ y tế
Cục phòng chống HIV/ADIS
Bệnh viện Việt Đức
Cục quản lý dược
Cục khám chữa bệnh
Về đầu trang