bvvtn

Quan tâm chăm sóc sức khỏe của nhân dân theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Đăng lúc: Thứ ba - 09/06/2020 14:33 - Người đăng bài viết: admin
Quan tâm chăm sóc sức khỏe của nhân dân theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Quan tâm chăm sóc sức khỏe của nhân dân theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Quan tâm chăm sóc sức khỏe của nhân dân theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh là hiện thân của cách mạng Việt Nam, của lương tri và phẩm giá con người. Sinh thời Bác Hồ luôn quan tâm, chắc sóc sức khỏe của nhân dân. Trong công tác trọng yếu này, với Hồ Chí Minh, nhận thức lý luận và hành động thực tiễn là nhất quán. Đồng thời đã để lại những giá trị tinh thần, những dấu ấn sâu đậm, những quan điểm y học có tính khoa học và thực tiễn sâu sắc cho toàn Đảng, toàn dân ta học tập để xây dựng một nền y học Việt Nam tiên tiến mà vẫn kế thừa những giá trị truyền thống.
Hồ Chí Minh rất quý trọng con người và cảm nhận ở con người những giá trị cao quý nhất. Điều đó cắt nghĩa rằng Hồ Chủ tịch có thể và sẵn sàng là bạn với bất cứ ai, dù khác chính kiến hay màu da, tiếng nói... Ngay từ thời niên thiếu, trước hoàn cảnh nước mất nhà tan, nhân dân thống khổ, Người đã quyết ra đi tìm đường cứu nước; dù phải bôn ba khắp năm châu bốn bể và con đường cứu nước cứu dân đầy chông  gai, thử thách, phải lao động khổ sai, vào tù ra tội, cái chết liền kề... Nhưng Hồ Chí Minh vẫn không chùn bước, vẫn thủy chung son sắt với mục tiêu, lý tưởng đã chọn. Thử thách, gian lao chẳng những tôi luyện cho Người ý chí gang thép mà Người còn giác ngộ được cái triết lý về sức khỏe là sống hòa hợp với thiên nhiên, yêu lao động, là chú trọng luyện tập thể dục, thể thao. Có lẽ sinh thời Hồ Chí Minh luôn ý thức rằng sức khỏe của bản thân là điều kiện tiên quyết để vững bước trên con đường cách mạng, là yếu tố để góp phần hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Chẳng những thế, Người còn luôn quan tâm sâu sắc tới vấn đề sức khỏe của nhân dân. Sự quan tâm ấy chẳng những là tấm lòng của một vị cha già dân tộc mà còn thể hiện cả những tư tưởng quan điểm y học nhất quán, sâu sắc.
Từ sau cách mạng tháng 8-1945, Hồ Chủ tịch đã nêu lên quan điểm cơ bản của công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân là “phòng bệnh là chính”. Đây là phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh” mà Đảng ta đã vận dụng từ mấy chục năm qua. Từ sau cách mạng tháng 8-1945, trong 12 điều răn cán bộ, Người răn dạy : “... Phải dạy đồng bào vệ sinh thường thức”. Từ năm 1946, Người đã kêu gọi “luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước”. Và chính Người là tấm gương mẫu mực trong rèn luyện sức khỏe “Tự tôi, ngày nào cũng tập”...Từ khi miền Bắc được lập lại hòa bình và trong những năm chống Mỹ, cứu nước, mỗi khi về thăm một xí nghiệp, một hợp tác xã hay cơ quan, đơn vị bộ đội... trước hết Người xem xét nơi ăn, chốn ở, nhà bếp, nguồn nước, hố xí và dặn dò mọi người ăn ở trật tự, vệ sinh. Về thăm xã Nam Chính (Hải Dương) là địa phương kiểu mẫu về giữ gìn vệ sinh, Người nhắc các nơi phải học tập, thi đua với Nam Chính....
          Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời cho dân, cho nước, cho sự nghiệp cách mạng trong đó có sự nghiệp giải phóng con người khỏi mọi áp bức, khổ đau. Đó là một sứ mệnh cao cả, vẻ vang. Có thể nói sự nghiệp giải phóng con người là đỉnh cao của sự nghiệp cách mạng, là hạt nhân của tinh thần thi đua yêu nước.Và cái cốt lõi của sự nghiệp ấy trong tư tưởng Hồ Chí Minh là bảo vệ nhân phẩm, giá trị con người, là đảm bảo những quyền cơ bản nhất của con người, trong đó có quyền được chăm sóc sức khỏe. Tư tưởng nhân văn ấy được thể hiện rất rõ trong việc Bác vào thăm các bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức... cũng như trong thư gửi Hội nghị cán bộ y tế toàn quốc ngày 27-2-1955: “...Đừng ngại khó ngại khổ. Phải lao mình vào chỗ bẩn để làm cho sạch, phải dấn thân vào chỗ đau khổ để giảm bớt đau khổ. Lương y phải như từ mẫu, phải dịu dàng khiêm tốn, không được hách dịch, ban ơn...”. Bác còn chỉ rõ “Người bệnh phó thác tính mệnh của họ cho các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe của đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang”. Cái tư tưởng “Lương y như từ mẫu” sao mà ngời đẹp như tấm lòng yêu nước, thương dân, như sự hy sinh “....quên mình cho hết thảy...” của Hồ Chủ tịch. Đó cũng là tư tưởng nhất quán trong truyền thống y học Việt Nam, từ Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông cho đến những bậc lương y tài đức ngày nay...
          Đã qua hơn nửa thế kỷ mà những lời dạy của Người vẫn còn nguyên giá trị, vẫn như những lời tâm tình nhỏ nhẹ của người mẹ hiền với đứa con yêu bé bỏng....Và trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước ngày nay, những lời giáo huấn ấy càng thấm thía và có ý nghĩa nhân văn hơn với đội ngũ những thầy thuốc làm công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Thực tế đã có những thầy thuốc như mẹ hiền, hết lòng vì người bệnh mà không quản ngại, không vì đồng tiền chi phối...Nhưng cũng thật đáng buồn là đã có không ít thầy thuốc lại đặt quyền lợi vật chất lên trên công việc chữa bệnh, cứu người, thậm chí là trên cả tính mạng con người...
          Quan tâm chăm sóc sức khỏe của nhân dân là một nhiệm vụ trọng tâm trong việc xây dựng nền y học Việt Nam vừa tiên tiến, khoa học, vừa dân tộc và đại chúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Mấy chục năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền y học nước nhà đã và đang được xây dựng, phát triển với tinh thần tư tưởng ấy. Đó là một nền y học phát triển toàn diện và hài hòa, vừa tiếp thu tri thức của nền y học hiện đại thế giới vùa phát huy được những giá trị truyền thống của nền y học nước nhà. Trong nhiều năm qua, nhìn chung mạng lưới y tế từ địa phương đến Trung ương đã làm tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân; phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc với những thầy thuốc ưu tú giỏi cả Đông y và Tây y... Đây cũng là quan điểm tư tưởng, là nguyện vọng mà Hồ Chủ tịch trong thư gửi Hội nghị cán bộ y tế toàn quốc (27-2-1955) đã chỉ rõ: “...y học cũng phải dựa trên nguyên tắc khoa học, dân tộc và đại chúng. Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quý hóa và cách chữa bệnh bằng thuốc ta, thuốc Bắc. Để mở rộng phạm vi y học, các ông các chú cũng nên chú trọng nghiên cứu và phối hợp thuốc Đông và thuốc Tây”... Lời dạy của Người đã làm sáng tỏ ý nghĩa và nội dung của nhiệm vụ xây dựng nền y học Việt Nam tiên tiến, khoa học mà dân tộc và đại chúng, trên cơ sở vận dụng được thành tựu của y học hiện đại và y học dân tộc.
          Điều làm cho những lời dạy của Bác Hồ có sức thuyết phục và sức cảm hóa mạnh chính là vì suốt đời Bác đã nêu một tấm gương mẫu mực trong rèn luyện sức khỏe. Trong đời sống hằng ngày, khi ở chiến khu Việt Bắc hay khi về thủ đô Hà Nội, Hồ Chủ tịch vẫn ăn uống thanh đạm, mặc giản dị, sinh họat, làm việc điều độ, giờ giấc rất nghiêm... Họat động cách mạng ở nhiều nước, trong những hoàn cảnh rất khó khăn, thiếu thốn, phải lao động kiếm sống, đày ải khổ cực, nhưng Hồ Chí Minh đã vượt qua biết bao gian khổ, nguy hiểm, bệnh tật-chính là vì Người đã nỗ lực rèn luyện thân thể. Cái ý chí tinh thần ấy được thể hiện rất rõ khi người tự nói về mình: “Nghĩ mình trong bước gian nan, tai ương, rèn luyện tinh thần thêm hăng” (Tự khuyên mình - Nhật ký trong tù).
          Trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của nhân dân, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta tự hào về những thầy thuốc ưu tú là học trò của Người, đã phấn đấu, rèn luyện và cống hiến cao cả vì một nền y học tiên tiến mà dân tộc và đại chúng, vì tính mệnh và sức khỏe của nhân dân. Đó là những thầy thuốc tiêu biểu vừa “hồng” vừa “chuyên” như bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, giáo sư Tôn Thất Tùng,... Ngày nay, đội ngũ đông đảo những thầy thuốc ưu tú của chế độ XHCN, dù còn điều này điều khác, chúng ta vẫn hằng mong muốn và kỳ vọng họ sẽ phấn đấu và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà làm tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân - một nhiệm vụ nặng nề mà cao cả...
                                                                        Krông Năng, 8-2010
                                                                       Trọng Nguyên
                                                                   (Nguyễn Trọng Đồng
                                              Trường THCS Phú Lộc, Krông Năng, Dak Lak)

Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Tin mới

Số ĐT đặt lịch khám bệnh
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN, Địa chỉ: 184 Trần Quý Cáp- Phường Tự An- TP Buôn Ma Thuột- tỉnh Đắk Lắk, Điện thoại nóng: 0262. 3919009 - 0262. 3852654
Điện thoại phòng KHTH
TẦM QUAN TRỌNG CỦA TẦM SOÁT UNG THƯ CỔ TỬ CUNG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN TỔ CHỨC TẬP HUẤN CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN PHÒNG, KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI NHIỄM HOẶC NGHI NHIỄM SARS-COV-2
CỨU SỐNG BỆNH NHÂN THỦNG TIM, XUYÊN THẤU PHỔI DO DAO ĐÂM
SỬ DỤNG DỊCH TRUYỀN TRONG SỐC NHIỄM TRÙNG
Thông báo mời thầu mời thầu Gói thầu: Mua thuốc Vị thuốc cổ truyền năm 2021 thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở, Dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên
Lịch họp thường niên 2021
CÁC ÁP XE QUANH HỌNG
VIÊM MÀNG NÃO MỦ
ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA THAI NGOÀI TỬ CUNG
BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG (Systemic lupus erythematosus)
TẬP ĐỨNG THĂNG BẰNG TĨNH VÀ ĐỘNG
Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
DANH MỤC TÀI LIỆU VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
HẠN CHẾ SỬ DỤNG RƯỢU BIA ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHỎE
VAI TRÒ CỦA VACCINE TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19
THEO DÕI BỆNH NHÂN Ở GIAI ĐOẠN HỒI TỈNH
CÁC LOẠI VACCINE NGỪA COVID-19 HIỆN NAY
UNG THƯ VÒM HỌNG – BẠN NÊN BIÉT
TÌM HIỂU VỀ VACCINE CORONA VIRUS
Triển vọng chấm dứt đại dịch COVID-19

Bạn quan tâm gì về BV?

Chuyên môn

Dịch vụ y tế

Ứng dụng kỹ thuật KH

Các vấn đề trên

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 31
  • Khách viếng thăm: 29
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 2052
  • Tháng hiện tại: 168515
  • Tổng lượt truy cập: 13554679
Cổng dịch vụ công quốc gia
Từ điển RHM
Sở Y Tế Đắk Lắk
Bộ y tế
Cục phòng chống HIV/ADIS
Bệnh viện Việt Đức
Cục quản lý dược
Cục khám chữa bệnh
Về đầu trang