bvvtn

TÌM HIỂU VỀ BIỂU TƯỢNG CHỮ THẬP ĐỎ VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

Đăng lúc: Thứ tư - 25/12/2019 16:06 - Người đăng bài viết: admin
TÌM HIỂU VỀ BIỂU TƯỢNG CHỮ THẬP ĐỎ VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

TÌM HIỂU VỀ BIỂU TƯỢNG CHỮ THẬP ĐỎ VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

1859: Henry Dunant đã chứng kiến trận Solferino, nơi có hàng nghìn binh sĩ bị thương đã chết vì không được cứu chữa, thi thể của họ đã bị cướp bóc và thú dữ ăn thịt.
I. LỊCH SỬ BIỂU TƯỢNG
1859: Henry Dunant đã chứng kiến trận Solferino, nơi có hàng nghìn binh sĩ bị thương đã chết vì không được cứu chữa, thi thể của họ đã bị cướp bóc và thú dữ ăn thịt.
Lực lượng quân y không đủ để hoàn thành nhiệm vụ, và một trong những nguyên nhân chính là họ không được phân biệt bằng một biểu tượng thống nhất để hai bên tham chiến dễ dàng nhận ra được
1863: Một Hội nghị ngoại giao quốc tế đã nhóm họp tại Geneve, cố gắng để tìm ra những biện pháp khắc phục sự bất lực của lực lượng quân y trên chiến trường. Hội nghị thông qua dấu hiệu" Chữ thập đỏ trên nền trắng" những tổ chức cứu trợ thương binh. Đó là các Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia sau này. Nhằm tôn vinh quốc gia sáng lập ra Phong trào Chữ thập đỏ quốc tế, Hội nghị đã quyết định sử dụng dấu hiệu “Chữ thập đỏ trên nền trắng” ngược lại với quốc kỳ của nước Thuỵ Sỹ (Chữ thập trắng trên nền đỏ)
1864: Công ước Geneve thứ nhất, ngày 22/8/1864 được chính thức thông qua, trong đó biểu tượng Chữ thập đỏ trên nền trắng được công nhận.
1876: Trong cuộc chiến tranh Nga-Thổ, trận chiến ở Balkan, Đế quốc Ottoman đã quyết định dùng một hình Trăng lưỡi liềm đỏ trên nền trắng thay cho Chữ thập đỏ. Ai Cập cũng chọn hình Trăng lưỡi Liềm đỏ, sau đó Ba Tư chọn hình một con Sư tử đỏ và Mặt trời đỏ trên nền trắng. Những quốc gia này có một số bảo lưu một số điều trong Công ước Geneva và những dấu hiệu riêng của họ đã được ghi vào Công ước năm 1929.
1949: Điều khoản 38 của Công ước Geneve thứ nhất, ngày 22/8/1864 khẳng định những biểu tượng của Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ, Sư tử đỏ và Mặt trời đỏ trên nền trắng phải được bảo vệ. Vì vậy không được phép sử dụng bất cứ biểu tượng nào khác ngoài biểu tượng Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ và Sử tử đỏ và Mặt trời đỏ.
1980: Nước Cộng hoà Hồi giáo Iran quyết định bỏ biểu tượng Sư tử đỏ và Mặt trời đỏ, mà thay thế bằng biểu tượng Trăng lưỡi liềm đỏ.
1982: Hiệp hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế thông qua biểu tượng của Hiệp hội là Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ nằm trong một khung chữ nhật viền đỏ trên nền trắng.
2005: Ngày 8/12/2005, các quốc gia là thành viên của các Công ước Geneve năm 1949 đã thông qua Nghị định thư bổ sung III về Biểu tượng, trong đó công nhận thêm một biểu tượng mới: Biểu tượng Pha lê đỏ. Nghị định thư giúp cho các quốc gia và các Hội quốc gia linh hoạt hơn trong việc sử dụng các biểu tượng và cho phép các Hội quốc gia không thể sử dụng Chữ thập đỏ hay Trăng lưỡi liềm đỏ trở thành thành viên đầy đủ của Phong trào, miễn là họ đáp ứng các điều kiện khác về việc công nhận. Biểu tượng này có thể được công nhận và sử dụng như biểu tượng Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ.

II. NHẬN DẠNG CỦA CÁC BIỂU TRƯNG         
Các biểu trưng của các thành phần trong Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế như sau:

1.Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế
 
 
2.Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế
 
 

3.Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế:
 
 
4.Các Hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ, Pha lê đỏ quốc gia

III. SỬ DỤNG BIỂU TƯỢNG         

Các biểu tượng: Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ và Pha lê đỏ có chức năng như nhau, được các Hội quốc gia trong Phong trào sử dụng. Mỗi biểu tượng sử dụng đều có hai mục đích: Bảo vệ và nhận diện.

1. Mục đích bảo vệ:

Đây là mục đích cơ bản của biểu tượng, khi có xung đột, các bên tham chiến không được tấn công, không được xâm phạm những nơi có biểu tượng. Biểu tượng thường phải có kích thước lớn.
Biểu tượng dùng để bảo vệ cho các đơn vị quân y, các đơn vị y tế của Hội quốc gia (bệnh viện, trạm cấp cứu) và phương tiện giao thông vận tải (đường bộ, đường thuỷ, đường không) được giao nhiệm vụ cứu thương; các cơ sở y tế dân sự (bệnh viện, trạm cấp cứu) được Chính phủ và các cấp chính quyền giao nhiệm vụ cứu chữa thương binh trong chiến tranh và hoạt động nhân đạo không thu tiền; các tổ chức cứu trợ tình nguyện khác được Chính phủ cho phép hoạt động phục vụ cứu thương; họ được dùng biểu tượng cho nhân viên hoặc thiết bị khi phục vụ trong các đơn vị y tế của lực lượng vũ trang.

2. Mục đích nhận diện:

Với mục đích nhận diện, biểu tượng được sử dụng chủ yếu trong thời bình để cho biết rằng một cá nhân hoặc tài sản phương tiện có liên quan tới Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế hoặc là một Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia, hoặc Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế hoặc Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế. Biểu tượng thường có kích thước nhỏ hơn. Biểu tượng này dùng để nhắc nhở rằng những tổ chức mang biểu tượng làm việc theo những nguyên tắc cơ bản của Phong trào.

IV. NHỮNG CÁ NHÂN VÀ PHƯƠNG TIỆN TÀI SẢN ĐƯỢC QUYỀN SỬ DỤNG BIỂU TƯỢNG

1. Mục đích bảo vệ ( Kích thước lớn)

Các đơn vị y tế của các lực lượng vũ trang sẽ dùng biểu tượng như một phương tiện bảo vệ khi có xung đột.
Các đơn vị y tế của Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia (bệnh viện, trạm cấp cứu...) và phương tiện giao thông vận tải (đường bộ, đường thuỷ, đường không) được giao nhiệm vụ cứu thương khi có xung đột được sử dụng biểu tượng như một phương tiện bảo vệ trong hoà bình và có sự cam kết của chính quyền.
Các bệnh viện dân sự đã được chính phủ công nhận cũng được phép sử dụng biểu tượng như phương tiện bảo vệ.
Tất cả các cơ sở y tế dân sự (bệnh viên, trạm cấp cứu) được công nhận và được phép của các cấp chính quyền có thẩm quyền (Điều này chỉ liên quan đến các Chính phủ tham gia Nghị định thư bổ sung I).
Các tổ chức cứu trợ tình nguyện khác cũng hoạt động theo những điều kiện tương tự các Hội quốc gia: Họ phải được chính phủ công nhận và cho phép; Họ chỉ có thể dùng biểu tượng cho các trường hợp là nhân viên hoặc thiết bị phục vụ trong các đơn vị y tế của lực lượng vũ trang; Họ phải tuân theo các quy định và luật quân sự.

2. Mục đích nhận diện ( Kích thước nhỏ)

Các cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia có thể mang biểu tượng, thông thường có kích thước nhỏ khi làm nhiệm vụ. Khi không làm nhiệm vụ, họ có thể đeo biểu tượng rất nhỏ. Ví dụ: dưới dạng trâm cài đầu, ghim cài ve áo hoặc huy hiệu. Trừ một số trường hợp ngoại lệ, biểu tượng sẽ được đeo cùng với tên đầy đủ hoặc chữ viết tắt tên Hội quốc gia.
Đội viên thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ được phép sử dụng biểu tượng nhưng phải kèm theo các chữ Thanh thiếu niên Chữ thập đỏ hoặc Thanh thiếu niên Trăng lưỡi liềm đỏ hoặc các chữ viết tắt "TTN CTĐ - TLLĐ".
Những người được Hội quốc gia cho phép, những người đã tham gia các khoá học hoặc các kỳ thi của Hội quốc gia có thể đeo biểu tượng với kích thước nhỏ kèm tên hoặc chữ viết tắt tên Hội quốc gia.
Nhà cửa, trụ sở, tài sản được Hội quốc gia sử dụng có thể được đánh dấu bằng biểu tượng và kèm theo tên Hội quốc gia, dù những tài sản này có thuộc sở hữu của Hội hay không. Khi Hội quốc gia chỉ sử dụng một phần của toà nhà, thì biểu tượng sẽ được treo hoặc dán ở phần được Hội sử dụng. Biểu tượng nên có kích thước nhỏ, không nên dán, treo trên mái nhà để tránh trường hợp khi có xung đột vũ trang, sẽ có sự hiểu lầm biểu tượng được sử dụng với mục đích bảo vệ. Hội quốc gia không đánh dấu biểu tượng lên những toà nhà, tài sản thuộc về mình nhưng đã cho thuê mượn.
Các bệnh viện, trạm cấp cứu, xe cứu thương và các phương tiện vận chuyển khác do Hội quốc gia sử dụng có thể treo biểu tượng cùng với tên của Hội.

3. Kích thước của biểu tượng          

Công ước quốc tế Geneva ngày 12 tháng 8 năm 1949 mà hầu hết tất cả các Chính phủ trên thế giới đều công nhận quy định chặt chẽ ý nghĩa bảo vệ của biểu tượng. Trong thời gian có xung đột, ở trên chiến trường, những dấu hiệu này thường được làm bằng những nguyên vật liệu và màu sắc có sẵn. Do đó khó có thể làm một biểu tượng chính xác như bản mẫu ngay trên chiến trường.
Tuy nhiên, khi đưa ra một hình ảnh về Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, điều quan trọng là phải có một sự nhất quán trong việc giới thiệu biểu tượng. Trừ khi biểu tượng được sử dụng với mục đích bảo vệ, nên có tên xác định của một đơn vị Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia ghi kèm theo. Biểu tượng cộng với tên gọi cụ thể được gọi là Biểu trưng. Mỗi đơn vị Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ nên có hướng dẫn cụ thể về việc áp dụng và sử dụng Biểu trưng của mình.
Biểu tượng luôn được trình bày trên nền trắng, màu đỏ của Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ là màu được sử dụng cho biểu tượng.
 • Màu đỏ của biểu tượng được pha từ 100 % màu vàng và 100% màu đỏ tươi. PANTONE 485 cũng được dùng cho màu đỏ của biểu tượng.
 • Khi ấn phẩm chỉ có màu đen ( báo, tạp chí..) , màu xanh đen 60 % được dùng cho màu biểu tuợng.
 • Biểu tượng Chữ thập đỏ được tạo bởi 5 ô vuông bằng nhau.
 • Biểu tượng Trăng lưỡi liềm đỏ được tạo bởi 2 vòng tròn cùng bán kính nhưng lệch tâm.

V. CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG BIỂU TƯỢNG TẠI VIỆT NAM  

Ngày 23/11/1946,  Đại hội đại biểu Hồng Thập tự Việt Nam lần thứ nhất tại  Đình làng Thanh Ấm,Vân Đình, ứng Hòa ,Hà Tây (nay là Hà Nội), chính thức thành lập Hội Hồng thập tự Việt Nam.
Ngày 05/6/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ký Công hàm gửi cho Chính phủ Liên Bang Thụy Sĩ tuyên bố gia nhập 4 Công ước Geneve ngày 12/8/1949 về việc bảo hộ nạn nhân chiến tranh .
Ngày 4/11/1957, tại cuộc họp Đại hội đồng Hiệp Hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ họp ở Niu-đê-li (Ấn Độ), Hội Hồng thập tự Việt Nam chính thức được công nhận là thành viên của phong trào Chữ thập đỏ quốc tế. Điều này có ý nghĩa rằng Công ước Geneve ngày 12/8/1949 có giá trị thực tại Việt Nam. Ngày 15/12/1965Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Hồng thập tự Việt Nam lần thứ III. Hội Hồng thập tự Việt Nam được đổi tên thành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Trong lịch sử phát triển, Hội CTĐ Viêt Nam và Bộ Y tế đã có nhiều công văn quy định về việc sử dụng Biểu tượng tại Việt nam:
Ngày 25/02/1959, Bộ Y tế có Thông tư số 100/BYT-TT chấn chỉnh việc sử dụng biểu tượng Chữ thập đỏ trong ngành Y tế. Ngày 18/02/1994, Bộ Y tế lại có văn bản số 921/PC tiếp tục chấn chỉnh và nhắc lại việc sử dụng dấu hiệu Chữ thập đỏ trong các trường hợp sau:
1. Các cơ sở Y tế có nhiệm vụ cấp cứu (nơi tiến hành cấp cứu). Các bệnh viện có thu viện phí không được dùng dấu hiệu Chữ thập đỏ ở bảng cổng bệnh viện;
2. Các phòng khám, phát thuốc nhân đạo; các xe cấp cứu và chống dịch, thiên tai, thảm họa; người làm công tác phòng bệnh và kiểm dịch Y tế tại biên giới được sử dụng dấu hiệu Chữ thập đỏ với các điều kiện sau:
a) Không thay đổi hình thức hoặc màu sắc của dấu hiệu;
b) Chỉ mang trong khi thừa hành nhiệm vụ;
c) Có sự thỏa thuận của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Thấy rõ được tầm quan trọng của việc sử dụng đúng biểu tượng Chữ thập đỏ, ngày 3 tháng 6 năm 2008, Luật hoạt động Chữ thập đỏ đã được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ III và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Tại một số Điều của Luật hoạt động Chữ thập đỏ có quy định cụ thể việc sử dụng biểu tượng:
Khoản 7 Điều 6: cấm sử dụng biểu tượng chữ thập đỏ trái pháp luật.
Khoản 1,2 Điều 14:
- Biểu tượng chữ thập đỏ là hình chữ thập màu đỏ, trên nền trắng. Biểu tượng chữ thập đỏ được tôn trọng và được pháp luật bảo hộ.
- Biểu tượng chữ thập đỏ là dấu hiệu để nhận biết người đang thực hiện hoạt động chữ thập đỏ và cơ sở, phương tiện, hiện vật được sử dụng trong hoạt động chữ thập đỏ. Trong các cuộc xung đột vũ trang, biểu tượng chữ thập đỏ là dấu hiệu để nhận biết và bảo vệ người, cơ sở và phương tiện, hiện vật mang biểu tượng này.
Khoản 1,2 Điều 15:
- Biểu tượng chữ thập đỏ được sử dụng khi tiến hành hoạt động chữ thập đỏ và tại cơ sở, trên phương tiện, hiện vật của Hội chữ thập đỏ.
- Khi có xung đột vũ trang, biểu tượng chữ thập đỏ được sử dụng theo quy định của các công ước Giơ-ne-vơ có liên quan, các nghị định thư bổ sung mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Ngày 29/10/2009, Bộ Y tế ban hành Công văn số 7464/BYT-KCB hướng dẫn thực hiện quy định về sử dụng biểu tượng Chữ thập đỏ như sau:
1. Các cơ sở y tế chỉ sử dụng biểu tượng Chữ thập đỏ khi tham gia các hoạt động Chữ thập đỏ của Luật hoạt động Chữ thập đỏ.
2. Tại các cơ sở y tế và khi tiến hành các hoạt động y tế ngoài cơ sở y tế không phải hoạt động chữ thập đỏ, các cơ sở y tế không được sử dụng biểu tượng Chữ thập đỏ.
3. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, y tế các Bộ, ngành cần thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật liên quan đến việc sử dụng biểu tượng Chữ thập đỏ.
Ngày 30/11/2015 Bộ Y tế ban hành Thông tư sô 45/2015/TT-BYT Quy định về trang phục Y tế. Tại khoản 3 Điều 3 của Thông tư ghi rõ “Trang phục y tế không có biểu tượng Chữ thập đỏ trái quy định của pháp luật về hoạt động Chữ thập đỏ”.
Ngày 01/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 109/2016/NĐ-CP quy định cấp Chứng chỉ nghề đối với người hành nghề và cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016. Tại Điều 41. Quy định “Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau khi được cấp giấy phép hoạt động phải có biển hiệu theo quy định của pháp luật về biển hiệu, không sử dụng biểu tượng Chữ thập đỏ trên biển hiệu…”

Tác giả bài viết: BS.CK1 Nguyễn Hữu Trần Hiển, Phòng KHTH
Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Tin mới

Số ĐT đặt lịch khám bệnh
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN, Địa chỉ: 184 Trần Quý Cáp- Phường Tự An- TP Buôn Ma Thuột- tỉnh Đắk Lắk, Điện thoại nóng: 0262. 3919009 - 0262. 3852654
Điện thoại phòng KHTH
Thông báo mời thầu mời thầu Gói thầu: Mua thuốc Vị thuốc cổ truyền năm 2021 thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở, Dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên
Lịch họp thường niên 2021
CÁC ÁP XE QUANH HỌNG
VIÊM MÀNG NÃO MỦ
ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA THAI NGOÀI TỬ CUNG
BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG (Systemic lupus erythematosus)
TẬP ĐỨNG THĂNG BẰNG TĨNH VÀ ĐỘNG
Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
DANH MỤC TÀI LIỆU VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
HẠN CHẾ SỬ DỤNG RƯỢU BIA ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHỎE
VAI TRÒ CỦA VACCINE TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19
THEO DÕI BỆNH NHÂN Ở GIAI ĐOẠN HỒI TỈNH
CÁC LOẠI VACCINE NGỪA COVID-19 HIỆN NAY
UNG THƯ VÒM HỌNG – BẠN NÊN BIÉT
TÌM HIỂU VỀ VACCINE CORONA VIRUS
Triển vọng chấm dứt đại dịch COVID-19
VAI TRÒ CỦA DỊCH TRUYỀN ALBUMIN TRÊN BỆNH NHÂN HỒI SỨC
Các thương tật thứ cấp thường gặp và cách phòng ngừa
Về việc công bố công khai dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2021 của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên
KHÁNG ĐÔNG Ở BỆNH NHÂN CÓ BỆNH LÝ TIM MẠCH PHẢI PHẪU THUẬT NGOÀI TIM

Bạn quan tâm gì về BV?

Chuyên môn

Dịch vụ y tế

Ứng dụng kỹ thuật KH

Các vấn đề trên

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 35
 • Khách viếng thăm: 32
 • Máy chủ tìm kiếm: 3
 • Hôm nay: 3218
 • Tháng hiện tại: 102815
 • Tổng lượt truy cập: 13488979
Cổng dịch vụ công quốc gia
Từ điển RHM
Sở Y Tế Đắk Lắk
Bộ y tế
Cục phòng chống HIV/ADIS
Bệnh viện Việt Đức
Cục quản lý dược
Cục khám chữa bệnh
Về đầu trang