bvvtn

Về việc khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú 6 tháng đầu năm 2016

Đăng lúc: Thứ tư - 26/10/2016 17:03 - Người đăng bài viết: admin
Về việc khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú  6 tháng đầu năm 2016

Về việc khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú 6 tháng đầu năm 2016

Về việc khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú 6 tháng đầu năm 2016
SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Số : 779 /BC-BVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Đắk Lắk, ngày 22 tháng 07 năm 2016
                                                          BÁO CÁO
                       Về việc khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú
                                            6 tháng đầu năm 2016

 
Thực hiện Công văn số 09/KH-SYT, ngày 14/01/2016 của Sở Y tế về việc khảo sát sự hài lòng của người bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2016.
Thực hiện Công văn số 1445/SYT-KHNVY, ngày 21/7/2016 của Sở Y tế về việc chuẩn bị nội dung khảo sát sự hài lòng của người bệnh báo cáo tại Hội nghị của UBND tỉnh.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã triển khai thực hiện khảo sát hàng tháng sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại 4 khoa Lâm sàng trong bệnh viện: Khoa Nội Tổng hợp, khoa Ngoại Tổng hợp, khoa Phụ sản và khoa Y học cổ truyền.
Căn cứ kết quả khảo sát Bệnh viện báo cáo như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM
Bệnh viện đa khoa tỉnh là Bệnh viện Hạng I, là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế; thực hiện chức năng, nhiệm vụ: Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh; Đào tạo cán bộ Y tế; Nghiên cứu khoa học; Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật; Phòng bệnh; Hợp tác Quốc tế và Quản lý kinh tế trong Bệnh viện.
Bệnh viện đa khoa tỉnh có 37 khoa, phòng trực thuộc; trong đó: 07 phòng chức năng; 22 Khoa Lâm sàng; 05 khoa Cận lâm sàng; 03 khoa hậu cần.
Tổng số CCVC toàn đơn vị tính đến 18/7/2016: 1.239 người.
Trong đó: Biên chế: 728; Hợp đồng: 511;
Tỷ lệ đạt 1,24  (Theo Thông tư 08 thì BV Hạng I đạt từ 1,45 - 1,50)
1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Sở Y tế, của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện.
- Đội ngũ thầy thuốc có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, yêu ngành, yêu nghề, an tâm công tác.
- Sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các khoa phòng và toàn thể CCVC trong toàn bệnh viện.
- Tiếp nhận một số trang thiết bị mới từ dự án ODA, bệnh viện có thêm điều  kiện để triển khai kỹ thuật mới phục vụ bệnh nhân tốt hơn.
2. Khó khăn:
- Bệnh viện được giao 1.000 giường nhưng khi tăng hơn 1.400 người bệnh thì không có nhân lực và không đủ kinh phí để hoạt động.
- Thiếu kinh phí để mua sắm, sữa chữa trang thiết bị y tế.
- Biên chế thiếu rất nhiều, chỉ đạt 70% - 80% theo quy định, số còn lại phải hợp đồng theo thời vụ và bệnh viện phải tự trả lương cho số tăng thêm này.
- Cung ứng thuốc không đủ, gián đoạn nên ảnh hưởng đến quá trình điều trị.
- Một số bác sỹ xin nghỉ việc ra làm tư. Nhiều năm không tuyển được các bác sỹ chuyên ngành: Xét nghiệm, Siêu âm, Giải phẫu bệnh, YHCT, Dinh dưỡng, Kiểm soát nhiễm khuẩn.
II. KẾT QUẢ
Qua 3 tháng khảo sát, bệnh viện đã đáp ứng 87,34% nhu cầu khám chữa bệnh của người bệnh.
 Trong đó:     - Tháng 4 đáp ứng 88, 55%
  - Tháng 5 đáp ứng 88,02%
                     - Tháng 6 đáp ứng 85,45%
1. Khả năng tiếp cận của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân với bệnh viện có tỷ lệ rất hài lòng và hài lòng là 94,7%; hài lòng ở mức độ trung bình là 5,3%; không có tình trạng không hài lòng và rất không hài lòng.
2. Sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị thì người bệnh rất  hài lòng và hài lòng là 88%, hài  lòng trung bình là 11,95% và không hài lòng là 0,05%, không có tình trạng rất không hài lòng. Nội dung người bệnh không hài lòng:
Được phổ biến về nội quy và những thông tin cần thiết khi nằm viện rõ ràng, đầy đủ. 
3. Cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh có 66,7% được người bệnh rất hài lòng và hài lòng, hài lòng trung bình là 32% và không hài lòng là 1,3 %, không có tình trạng rất không hài lòng. Nội dung người bệnh không hài lòng:
- Buồng bệnh nằm điều trị khang trang, sạch sẽ, có đầy đủ các thiết bị điều chỉnh nhiệt độ phù hợp như quạt, máy sưởi, hoặc điều hòa.
- Giường bệnh, ga, gối đầy đủ cho mỗi người một giường, an toàn, chắc chắn, sử dụng tốt.
- Nhà vệ sinh, nhà tắm thuận tiện, sạch sẽ, sử dụng tốt.
- Được cung cấp quần áo đầy đủ, sạch sẽ.
- Được bảo đảm sự riêng tư khi nằm viện như thay quần áo, khám bệnh, đi vệ sinh tại giường… có rèm che, vách ngăn hoặc nằm riêng.
4. Thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế có mức độ hài lòng và rất hài lòng là 91,17%, hài lòng trung bình là 8,8% và chỉ có 0,03% không hài lòng, không có tình trạng rất không hài lòng. Nội dung người bệnh không hài lòng:
 Được nhân viên y tế tôn trọng, đối xử công bằng, quan tâm, giúp đỡ.
5. Kết quả cung cấp dịch vụ được người bệnh hài lòng đạt 86,9%, hài lòng trung bình là 12,9% và 0,2% không hài lòng, không có tình trạng rất không hài lòng. Nội dung người bệnh không hài lòng:
- Cấp phát thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc đầy đủ, chất lượng.
- Trang thiết bị, vật tư y tế đầy đủ, hiện đại, đáp ứng nguyện vọng.
  Rất hài lòng và hài lòng Hài lòng trung bình Không hài lòng Rất không hài lòng
Khả năng tiếp cận 94,7% 5,3%    
Sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị 88% 11,95% 0,05%  
Cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh 66,7% 32% 1,3%  
Thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế 91,17% 8,8% 0,03%  
Kết quả cung cấp dịch vụ 86,9% 12,9% 0,2%  
 

Hình 1: Tỷ lệ hài lòng người bệnh 6 tháng đầu năm 2016
III. KIẾN NGHỊ
Sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh là tiêu chí quan trọng quyết định sự phát triển của bệnh viện. Do đó, qua khảo sát này chúng tôi đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh khi đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện.
1. Đề nghị nhà nước hỗ trợ một phần viện phí cho số giường thực kê khi chưa thực hiện thu đủ viện phí. Vì nguồn kinh phí cấp cho 1.000 giường bệnh nhưng bệnh viện phải chi phí thực tế cho hơn 1.400 người bệnh/ ngày. Do đó, càng đông người bệnh thì thu nhập của CBVC càng thấp. Đây là vấn đề gốc rễ để nâng cao chất lượng bệnh viện và sự hài lòng người bệnh.
2. Thúc đẩy nhanh việc xây dựng bệnh viện vùng Tây Nguyên để có cơ sở giảm tải người bệnh. Hiện nay, bệnh viện là cơ sở được xây dựng để phục vụ cho 500 người bệnh. Nhưng thực tế có thời điểm phải phục vụ hơn 1.500 người bệnh nên người bệnh phải nằm đôi, nằm ba. Vì vậy, bệnh viện có cố gắng bao nhiêu cũng khó nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng sự hài lòng người bệnh.
3. Đảm bảo nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị, vật tư để đáp ứng với nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới.
4. Tạo điều kiện cho nhân viên y tế học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp và ứng xử phù hợp với mỗi người bệnh. Từ đó xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người bệnh và nhân viên y tế.
5. Cải thiện chế độ tiền lương, đảm bảo cuộc sống cho CBVC để họ an tâm công tác, gắn bó lâu dài với nghề nghiệp.
6. Cần nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên y tế với nghề nghiệp để biết tâm tư nguyện vọng của nhân viên y tế từ đó có kế hoạch sắp xếp, điều chỉnh một cách hợp lý, phát huy tối đa năng lực. Vì chính sự hài lòng của nhân viên y tế có mối tương quan mật thiết đến sự hài lòng người bệnh.
7. Cần đánh giá sự hài lòng người bệnh thường xuyên để có cơ sơ vững chắc cho việc cải tiến chất lượng theo nguyên tắc lấy người bệnh làm trung tâm.
8. Các nội dung của phiếu khảo sát cần thay đổi đơn giản, dễ hiểu hơn để người bệnh và thân nhân người bệnh dễ dàng thực hiện nghĩa vụ của mình một cách có trách nhiệm nhằm đưa hoạt động của bệnh viện, chăm sóc và điều trị người bệnh ngày càng tốt hơn.
                                                                               GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:                                                                 Đã ký
- Sở y tế ;                                                                     
- Lưu: VT, QLCL.                                   BSCK2. Bùi Trường Phong                       
 
 
 
Tác giả bài viết: Phòng QLCL Bệnh viện
Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Tin mới

Số ĐT đặt lịch khám bệnh
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN, Địa chỉ: 184 Trần Quý Cáp- Phường Tự An- TP Buôn Ma Thuột- tỉnh Đắk Lắk, Điện thoại nóng: 0262. 3919009 - 0262. 3852654
Điện thoại phòng KHTH
TẦM QUAN TRỌNG CỦA TẦM SOÁT UNG THƯ CỔ TỬ CUNG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN TỔ CHỨC TẬP HUẤN CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN PHÒNG, KIỂM SOÁT LÂY NHIỄM VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI NHIỄM HOẶC NGHI NHIỄM SARS-COV-2
CỨU SỐNG BỆNH NHÂN THỦNG TIM, XUYÊN THẤU PHỔI DO DAO ĐÂM
SỬ DỤNG DỊCH TRUYỀN TRONG SỐC NHIỄM TRÙNG
Thông báo mời thầu mời thầu Gói thầu: Mua thuốc Vị thuốc cổ truyền năm 2021 thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở, Dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên
Lịch họp thường niên 2021
CÁC ÁP XE QUANH HỌNG
VIÊM MÀNG NÃO MỦ
ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA THAI NGOÀI TỬ CUNG
BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG (Systemic lupus erythematosus)
TẬP ĐỨNG THĂNG BẰNG TĨNH VÀ ĐỘNG
Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
DANH MỤC TÀI LIỆU VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
HẠN CHẾ SỬ DỤNG RƯỢU BIA ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHỎE
VAI TRÒ CỦA VACCINE TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19
THEO DÕI BỆNH NHÂN Ở GIAI ĐOẠN HỒI TỈNH
CÁC LOẠI VACCINE NGỪA COVID-19 HIỆN NAY
UNG THƯ VÒM HỌNG – BẠN NÊN BIÉT
TÌM HIỂU VỀ VACCINE CORONA VIRUS
Triển vọng chấm dứt đại dịch COVID-19

Bạn quan tâm gì về BV?

Chuyên môn

Dịch vụ y tế

Ứng dụng kỹ thuật KH

Các vấn đề trên

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 57
  • Khách viếng thăm: 40
  • Máy chủ tìm kiếm: 17
  • Hôm nay: 1516
  • Tháng hiện tại: 167979
  • Tổng lượt truy cập: 13554143
Cổng dịch vụ công quốc gia
Từ điển RHM
Sở Y Tế Đắk Lắk
Bộ y tế
Cục phòng chống HIV/ADIS
Bệnh viện Việt Đức
Cục quản lý dược
Cục khám chữa bệnh
Về đầu trang